תחום קהילות לומדים

תחום קהילות לומדים

סטודנטים רבים מתקבלים לאוניברסיטה אך מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות והאישיות בשל קשיים כלכליים, אישיים, לימודיים, ו/או חברתיים, כמו גם קושי בשילוב לימודים עם חיי משפחה ומחויבויות נוספות. לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן התמודדות זו קשה אף יותר, כגון: סטודנטים בוגרי החינוך החרדי, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה, ותושבי פריפריה.

היחידה מפעילה את תכנית "קהילות לומדים" - תכנית הנחיה אקדמית לפיתוח מצוינות אקדמית בקרב הסטודנטים. ההנחיה ניתנת כשיעורי עזר, פרטניים או קבוצתיים, על ידי סטודנטים ותיקים שעברו בציונים גבוהים את הקורסים הרלוונטיים. שיעורי העזר יינתנו עבור הקורסים שהסטודנט מבקש את העזרה בהם, כמו גם הנחיה פרטנית באנגלית לפי הצורך. נוסף ללימוד התוכן האקדמי, ההנחיה מעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים בחוג הספציפי, ולכן אנו משתדלים שהמנחה יהיה מאותו החוג של הסטודנט.

כמו כן מסבסדת היחידה קורס קיץ באנגלית לסטודנטים ברמת מתקדמים ב' וזאת על מנת להפחית מנטל האנגלית בשנה הראשונה לתואר ומעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים ועם הכתיבה והחשיבה האקדמית.

תקנון מלגאים

טופס הרשמה למנחים

קול קורא לגיוס מנחים - תשפ"ב

טופס פניה ליחידה לשוויון הזדמנויות

סטודנטים המלווים על ידי אחת מהיחידות: נגישות, לקויות למידה, מרכז לעיוור - אנא פנו ליחידה הרלוונטית