יוצאי אתיופיה

יוצאי אתיופיה

כחלק ממדיניות המועצה להשכלה גבוהה, המועצה החלה להעניק תכנית רב שנתית ותקצוב מעטפת לימודית-כלכלית לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר לומדים תואר ראשון.
המענים הניתנים בתוכנית דרך היחידה לשוויון הזדמנויות:

א.         תמיכה אקדמית

ב.         סיוע פסיכולוגי

ג.          סבסוד אבחונים לסטודנטים בעלי לקויות למידה

ד.         סיוע בתשלום עבור מעונות

ה.         סיוע בתשלום עבור שכר דירה

ו.          החזרי הוצאות נסיעה

נוהל מימוש המעטפת ליוצאי אתיופיה

טופס פניה ליחידה לשוויון הזדמנויות