עמיתי בנין

תכנית עמיתי בנין

התכנית מיועדת לסטודנטים שהתקבלו לשנה א' לתואר בוגר בתחומי המדע, הטכנולוגיה ומדעים ביו-רפואיים:
מתמטיקה, פיסיקה, מדעי החיים, מדעי כדה"א, כימיה, הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית, הנדסת חשמל ומחשבים, מדעי המחשב, וכן חוגים מדעיים הנלמדים בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה - אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, מדעי הקרקע והמים, מדעי בעלי החיים, ביוכימיה ומדעי המזון, מדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וביוטכנולוגיה, ביוכימיה, מדעי המזון וביוטכנולוגיה, מדעי החיים וביוטכנולוגיה, כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות.
המלגה מיועדת למועמדים המגיעים מרקע סוציואקונומי מאתגר ועל סמך הישגים בלימודים.
עדיפות תינתן לסטודנטים מהפריפריה הכלכלית-חברתית, ולסטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה.
המלגות במימון הקרן ע"ש רחל וסלים בנין ובניהול של - UJA Federation of New York.
במסגרת התכנית מוענקת מלגה בסך של 22,000 ₪ לשנה, למשך שנתיים ראשונות ללימודי התואר ותכסה באופן חלקי את עלויות הלימודים והמחייה.

טופס פניה ליחידה לשוויון הזדמנויות