שוויון הזדמנויות

88cd43c8aa07c8e0beb8f9d7e9154dac

היחידה לשיוויון הזדמנויות


סטודנטים רבים מתקבלים לאוניברסיטה אך מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות והאישיות בשל קשיים כלכליים, אישיים, לימודיים, ו/או חברתיים, כמו גם קושי בשילוב לימודים עם חיי משפחה ומחויבויות נוספות. לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן התמודדות זו קשה אף יותר, כגון: סטודנטים בוגרי החינוך החרדי, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה, ותושבי פריפריה.

        

ff0a749221a8792bd4cad9020cf2a21e

תחום סטודנטים ערבים
מניעת נשירה

d424f04cf02c51a0455ca7d4aa33385e

תחום קהילות לומדים
מכינת הבוגרים