Table of Contents

דבר הדיקן

גיורא הרפז

סטודנטים וסטודנטיות יקרים,
כדיקן הסטודנטים אני שמח לברך אותך על השתייכותך למשפחת האוניברסיטה העברית בירושלים.
מצטרפים לברכה זו דיקן המשנה, עירית חרט, וכל צוות משרד דיקן הסטודנטים.
דיקנט הסטודנטים הוא הגורם העיקרי באוניברסיטה האחראי על רווחתם של תלמידות ותלמידי האוניברסיטה כחברים בקהילייה האוניברסיטאית. צוות המשרד, הממוקם בכל ארבעת הקמפוסים של
האוניברסיטה, ערוך להושיט עזרה בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחייכם כסטודנטים, בתיאום עם כל היחידות האקדמיות והמנהליות באוניברסיטה, כמו גם עם גורמי חוץ. מטרת
הדיקנט היא להציע לסטודנטים סביבה לימודית נעימה וידידותית, ולצרף לידע ולמקצוע הנרכשים במהלך הלימודים גם חוויה אישית חיובית בתקופת לימודכם.
דיקנט הסטודנטים מעניק מגוון רחב של שירותים עבורכם: מעונות, סיוע כלכלי (מלגות), אבחון ותמיכה בלקויות למידה, יחידת נגישות, שירות פסיכולוגי, היחידה לשוויון הזדמנויות, מילואים, הורות ומגדר,
מעורבות חברתית, ועוד.
כל אחד ואחת מכם מוזמן/ת להיפגש איתי, עם עירית, או עם אנשי הצוות. אצלנו תקבלו טיפול אישי, מסור, יעיל ודיסקרטי.
באתר תמצאו מידע על היחידות השונות בדיקנט הסטודנטים, דרכי התקשרות ושעות הקבלה.
אנו מקווים שמידע זה יסייע לכם בשעת הצורך.
שנה טובה, שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה
פרופסור גיא הרפז,
דיקן הסטודנטים
טלפון: 02-5882355
אי-מייל: dstudents@savion.huji.ac.il