מניעת נשירה

מניעת נשירה

היחידה לשוויון הזדמנויות מנהלת בשיתוף פעולה עם כל היחידות האקדמיות מערך סיוע נרחב ומקיף על מנת לסייע לכם הסטודנטים במיצוי הפוטנציאל האקדמי ולצמצם את תופעת הנשירה. בכל פקולטה/יחידה אקדמית קיים יועץ תומך (יות"ם) שתפקידו ללוות סטודנטים החווים קשיים על רקע אקדמי או אחר והמהווים גורמים אפשריים לנשירה מהלימודים.
התמיכות הניתנות:
·        ייעוץ והכוונה אישית
·        תמיכה אקדמית
·        קורסי קיץ באנגלית
·        ערבי תרבות
·        סדנאות
סטודנט יקר, אם אתה מרגיש כי הנך חווה קושי בלימודים ואתה מעוניין בעזרה לחץ כאן לרשימת היות"מים בחוגים השונים ושלח מייל ליות"ם החוג/הפקולטה בהם אתה לומד.
סטודנטים מהחברה הערבית, למידע על התמיכות ולפרטי יצירת קשר לחצו כאן 
סטודנטים בוגרי החינוך החרדי, למידע על התמיכות ולפרטי יצירת קשר לחצו כאן 
סטודנטים יוצאי אתיופיה, למידע על התמיכות ולפרטי יצירת קשר לחצו כאן