מניעת נשירה

היחידה לשוויון הזדמנויות מנהלת בשיתוף פעולה עם כל היחידות האקדמיות מערך סיוע נרחב ומקיף על מנת לסייע לכם הסטודנטים במיצוי הפוטנציאל האקדמי ולצמצם את תופעת הנשירה. בכל פקולטה/יחידה אקדמית קיים יועץ תומך (יות"ם) שתפקידו ללוות סטודנטים החווים קשיים על רקע אקדמי או אחר והמהווים גורמים אפשריים לנשירה מהלימודים.
התמיכות הניתנות:
·        ייעוץ והכוונה אישית
·        תמיכה אקדמית
·        קורסי קיץ באנגלית
·        ערבי תרבות
·        סדנאות