החיים בקמפוס

מידע כללי

האוניברסיטה מפעילה שירותי הסעות חינם במהלך שנת הלימודים ובימי לימודים בלבד
לפי המסלולים הר"מ.


הנסיעה ללא תשלום, עם הצגת תעודת סטודנט, בוגר או תעודת עובד. 
 
לוח זמנים:

 
לשאלות, הערות והצעות
רכז ה"שאטלים" – איציק כהן
טלפון 6758784
פקס 6429019
דוא"ל yizikc@savion.huji.ac.il
החיים בקמפוס