חדשות

מלגות משרד החינוך

נובמבר 25, 2019

מלגות סיוע!! משרד החינוך

נפתחה הרשמה להגשת בקשה לסיוע להלוואה או למלגה של משרד החינוך לשנת הלימודים תש"ף. 

המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מידי שנה מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע, הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג,

וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי.