יחידת סיוע

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים מוענקות מכספי תורמים. זכאות למלגה נקבעת על סמך מצב סוציו-אקונומי ובהתאם לעמידה בדרישות הספציפיות של התרומה (תחום לימודים, הצטיינות בלימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד). 
על כן, המשאבים העומדים לחלוקת מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים מוגבלים.