ליווי פרטני ע"י מומחים בלקויות למידה

ליווי פרטני ע"י מומחים בלקויות למידה

סטודנטים המוכרים על ידי אבחון ונמצאו מתאימים, זכאים לתמיכה ממומחים ללקויי למידה לאורך השנה בעלות של 150 ₪ לשנת לימודים.

הסיוע הינו פרטני, ומתמקד בשיפור כישורי הלמידה בתחומים של ארגון ותכנון זמן וחומרי למידה, ארגון מערכת לימודים, הקניית אסטרטגיות למידה שונות בהתאם לקשיים וללקויות הקיימות, אסטרטגיות לזכירה יעילה, כתיבה אקדמית וקריאה של מאמרים.