רווחת הסטודנט

על היחידה

 


ביולי שנת 2007 הגיש מר יובל עברי לנשיא האוניברסיטה היוצא פרופ' מנחם מגידור דו"ח שכותרתו: "עם הפנים לפריפריה: נייר עמדה על ייצוג סטודנטים מהפריפריה באוניברסיטה העברית". על סמך בחינה של נתונים סטטיסטיים רשמיים ולימוד עיוני של שאלת הנגישות להשכלה גבוהה בישראל, הצביע יובל על תת-ייצוג של סטודנטים מהפריפריה באוניברסיטאות בארץ בכלל, ובאוניברסיטה העברית בפרט.

 

תת הייצוג באוניברסיטה העברית מתבטא בין היתר באחוז נמוך יחסית של סטודנטים מהפריפריה הלומד במסגרת המכינה הקדם אקדמית, והולך ומתרחב ככל שאנו עולים בסולם התארים האקדמיים. התמיכה בערך שוויון ההזדמנויות לדעת מחבר הדו"ח צריכה להתבטא בפעולה אקטיבית מצד האוניברסיטה להנגשת ההשכלה הגבוהה. לפיכך יש לנקוט במדיניות מערכתית ארוכת טווח שמטרתה להגביר את הנגישות של סטודנטים מהפריפריה ללימודים באוניברסיטה העברית, תוך הצעת מערכי סיוע וליווי ייחודיים.

בעקבות מסקנות הדוח החליט נשיא האוניברסיטה היוצא, פרופסור מנחם מגידור, על השקת היחידה "עם הפנים לפריפריה". מטרת התכנית להגדיל את שיעור הסטודנטים מהפריפריה הלומדים באוניברסיטה העברית בכל הרמות: החל מתואר ראשון ועד תכניות דוקטורט.

 

 

 
רווחת הסטודנט