ברכות חמות לגב' סיון יצקן רכזת מעונות ברונפמן וגב' יפעת נחמיה עובדת סוציאלית במרכז לעיוור על זכייתן בפרס עובד מצטיין אוניברסיטאי לשנת תשפ"ב