בקשה לקבלת אישור מיוחד למנועי חיסון

ברוכים הבאים

האוניברסיטה פועלת בהתאם למתווה "קמפוס ירוק" אשר במסגרתו מוגבלת הכניסה לקמפוס למי שברשותו תו ירוק או בדיקה שלילית עדכנית.

טופס זה נועד עבור תלמידים אשר בשל סיבה רפואית אינם רשאים להתחסן. תלמידים אלה זכאים לקבל מהאוניברסיטה ערכת בדיקה מהירה לשם כניסה לקמפוס ולשיעורים.

פרטים אישיים
פרטי הבקשה

אנא הסבר/הסבירי בקצרה מדוע אינך רשאי/ת להתחסן. יש לצרף אישור רפואי שקובע כך מפורשות.

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg png