חדרי הנקה והחתלה

נפתח חדר ההנקה בקמפוס ספרא בצריף המורים - פנו לספרייה לקבלת כרטיס

לאיתור המתקנים ניתן להעזר במפת הקמפוס

קמפוס הר הצופים

 • חדש! חדר הנקה בספריית חברה ורוח (ה"פורום") בקומת הכניסה. ניתן לקבל מפתח לחדר ההנקה בדלפק ההשאלה של הספרייה.
 • פקולטת רוח: חדר הנקה נמצא בגוש 3 (מתחת לבית כנסת הכט). ניתן לקבל מפתח לטווח ארוך הן במזכירות לענייני הוראה טלפון 02-5881070, הן בלשכת דיקן המשנה של הפקולטה 02-5883718. משטח החתלה מתקפל ממוקם בתוך פינת ההחתלה הצמודה לחדר ההנקה הנ"ל. אין צורך במפתח לכניסה.
 • חינוך ועבודה סוציאלית: חדר הנקה והחתלה נמצא ליד השירותים של חינוך (קומת קרקע, קרוב למזכירויות). מפתח לחדר ניתן לקבל תמורת פקדון בבניין חינוך, חדר 342 טלפון: 02-5882024. משטח החתלה מתקפל ממוקם בספריית חינוך ועו"ס בשירותים של קומת הקרקע.
 • חדר הנקה נוסף נמצא בספריית עבודה סוציאלית בקומת הכניסה מצד שמאל.
 • פקולטת משפטים: חדר הנקה והחתלה נמצא בתוך ספריית משפטים, בחדר שמשמאל למעלית. מפתחות ניתן לקבל בדלפק השאלה (או ממזל, במזכירות הנהלת הספרייה). יש להחזיר את המפתחות מיד בתום השימוש. במקרה הצורך, ניתן לבקש במזכירות הנהלת הספרייה להשתמש במקרר שבפינת השתייה.
 • פקולטת חברה: במשרדי דיקן חברה, חדר 3719, ניתן לפנות לשרית על מנת לקבל מפתחות לחדר הסמוך. ניתן לבקש להשתמש במקרר הנמצא בחדר 3700 הננעל מידי יום בשעה 16:00. שני משטחי החתלה מתקפלים ממוקמים בשירותי נשים ובשירותי גברים הסמוכים לחוות המחשבים.
 • ספריית חברה ורוח ("הפורום"): משטח החתלה מתקפל נמצא בשירותי הנכים של קומת הקרקע (בכניסה הראשית לספרייה, פונים ימינה לתוך משרדי הנהלת הספרייה).

קמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם

 חדרי הנקה והחתלה:

 • מועדון הסטודנטים וצריף המורים, ניתן להשאיל מפתחות מדלפק ההשאלה בספריית הרמן בכפוף להצגת כרטיס סטודנט בתוקף.
 • ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב -חדר B513. מתאפשרת כניסה לתלמידים של ביה"ס. בחדר משטח החתלה מתקפל .
 • בנין קזאלי, חדר 153. החדר פתוח כאשר הוא פנוי לאורך שעות העבודה בבניין.

קמפוס רחובות

חדר ההנקה נמצא בחדר 107 בספרייה. מפתח לטווח ארוך ניתן לקבל מהספרייה.

קמפוס עין כרם

 • רפואה: חדר הנקה קבוע נמצא בספריית רפואה, בקומת חדרי הסמינרים. במקום לוקרים (לאכסון משאבות חלב וציוד נלווה), ומשטח החתלה. מפתחות ללוקרים ולמקרר ניתן לקבל מהאחראית על החדר תמורת פקדון של 20 ש"ח. מיקום המפתח לחדר ההנקה: קבלה בכניסה לספריה. טל' האחראית על חדר ההנקה: 02-67587610
  משטח החתלה מתקפל ממוקם בספריית רפואה, בשירותים בכניסה לספרייה.
 • סיעוד: חדר הנקה זמני נמצא בבניין סיעוד בקומת הכניסה (הכניסה מביה"ח, ליד הדואר). לאחר הכניסה לבניין יש לפנות ימינה, ללכת עד סוף הפרוזדור. החדר מימין, סמוך לשירותים.