סוגי מלגות

סוגי מלגות

מלגות סיוע כלליות לתלמידי תואר בוגר

סטודנט העומד בתנאי הזכאות למלגת סיוע, יקבל מלגה של 5,000 ₪ או של 4,500 ₪ בשנה.

במקרים מסוימים מאושרת מלגה חלקית, על מחצית מסכומים אלו.

מלגות סיוע ייעודיות

סטודנט העומד בתנאי הזכאות למלגת סיוע, יכול לקבל מלגה המכסה את הוצאות שכר הלימוד ויותר, בהתאם לקריטריונים ולתנאים הספציפיים של תורמי המלגות, כמו תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד.

היחידה לסיוע כלכלי תאתר סטודנטים מתאימים מתוך הפונים בבקשה למלגות סיוע, בהתאם לדרישות הספציפיות של כל מלגה ולמצב הסוציו-אקונומי של כל מועמד.

 

בחזרה לדף הבית >>