מלגות סיוע לתואר בוגר

מלגות סיוע לתואר בוגר

רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר בוגר, בהיקף לימודים של 50% לפחות.

לא זכאים למלגת סיוע:

  1. סטודנטים הלומדים לקראת תואר בוגר נוסף.
  2. סטודנטים במעמד של "תלמיד מיוחד".
  3. סטודנטים הלומדים לשנת השתלמות לחשבונאות.
  4. סטודנטים המקבלים תמיכות נוספות: פטור משכר לימוד; מלגות קיום; מלגות דיור ועוד, בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה (קרנות, ארגונים ועמותות, עתודה צבאית, ביטוח לאומי ועוד) בסכום העולה על 25,000 ₪.
  5. סטודנטים שקיבלו מלגות סיוע שנה מעל שנים תקניות לתואר.

 

בחזרה לדף הבית >>