מלגות סיוע לתארים מתקדמים

מלגות סיוע לתארים מתקדמים

ככלל, המשאבים העומדים להענקת מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים מוגבלים.

המלגות מוענקות ממקורות ייעודיים, בהתאם לדרישות הספציפיות של כל מלגה (תחום לימודים, הצטיינות בלימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד). 

בעת קביעת זכאות למלגה מובאות בחשבון תמיכות אחרות שמקבל הסטודנט. סטודנטים המקבלים תמיכות נוספות: פטור משכר לימוד; מלגות מחיה; מלגות קיום; מלגות דיור ועוד, בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה (קרנות, ארגונים ועמותות, עתודה צבאית, ביטוח לאומי ועוד), לא יהיו זכאים למלגת סיוע. 

רשאים להגיש בקשה למלגה תלמידים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר באחת מהקטגוריות האלה:

 1. תלמידי תואר מוסמך (פרט לתכניות מנהלים) בשנים א-ב הלומדים בהיקף של 50% ומעלה.
 2. תלמידי ד"ר לרפואה וד"ר לרפואת שיניים בשנים ד-ו הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 3. תלמידי ד"ר לרפואה וטרינרית הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 4. תלמידי ד"ר לרוקחות קלינית הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 5. תלמידי תעודת הוראה בשנים א-ב.
 6. תלמידי שנת השלמה למוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית הלומדים בהיקף שנקבע ע"י ביה"ס.

לא זכאים למלגה:

 1. סטודנטים שהיקף לימודיהם פחות מ- 50%.
 2. סטודנטים שכבר קיבלו מלגות סיוע כמספר שנות התקן לתואר.
 3. סטודנטים הלומדים לשנת השלמה למוסמך או לא לימודי תואר.
 4. סטודנטים הלומדים לשנת השתלמות לחשבונאות.
 5. סטודנטים הלומדים לקראת תואר מתקדם נוסף.

 

בחזרה לדף הבית >>