היחידה לסיוע כלכלי

0e3373c5aa56eadf11ee22c4793eb982

היחידה לסיוע כלכלי


היחידה לסיוע כלכלי מעניקה מלגות על סמך מצב סוציו-אקונומי והנהלת האוניברסיטה מקציבה משאבים כספיים רבים לשם כך. המלגות מיועדות לסטודנטים המגיעים מרקע כלכלי מורכב ומאתגר, כדי לסייע במימון הוצאות הלימודים. מלגות הסיוע מוענקות ללא צורך בפעילות חברתית.

   מלגות הסיוע מוענקות הודות לכספי תורמים של האוניברסיטה העברית מהארץ ומהעולם    
 

מלגות סיוע לתואר בוגר
מלגות סיוע לתארים מתקדמים
קריטריונים להענקת מלגות
סוגי מלגות
מידע נוסף על מלגות ופרסים

 

 

contact  ​​​​​​​