אודות היחידה לשיוויון הזדמנויות

אודות היחידה

סטודנטים רבים מתקבלים לאוניברסיטה אך מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות והאישיות בשל קשיים כלכליים, אישיים, לימודיים, ו/או חברתיים, כמו גם קושי בשילוב לימודים עם חיי משפחה ומחויבויות נוספות. לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן התמודדות זו קשה אף יותר, כגון: סטודנטים מהחברה הערבית, סטודנטים בוגרי החינוך החרדי, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה, ותושבי פריפריה.

היחידה מפעילה תכנית הנחיה אקדמית לפיתוח מצוינות אקדמית בקרב הסטודנטים. ההנחיה ניתנת כשיעורי עזר, פרטניים או קבוצתיים, על ידי סטודנטים ותיקים שעברו בציונים גבוהים את הקורסים הרלוונטיים. שיעורי העזר יינתנו עבור הקורסים שהסטודנט מבקש את העזרה בהם. נוסף ללימוד התוכן האקדמי, ההנחיה מעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים בחוג הספציפי, ולכן אנו משתדלים שהמנחה יהיה מאותו החוג של הסטודנט.

כמו כן מסבסדת היחידה קורס קיץ באנגלית לסטודנטים ברמת מתקדמים א' וזאת על מנת להפחית מנטל האנגלית בשנה הראשונה לתואר ומעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים ועם הכתיבה והחשיבה האקדמית.

צור קשר

מנהלת היחידה:

דקר שמשון - equalo@savion.huji.ac.il