פרסי הצטיינות רקטור על פעילות התנדבותית ותרומה יוצאת דופן לקהילה הוענקו לסטודנטים:

3 מאי, 2021

פרסי הצטיינות רקטור על פעילות התנדבותית ותרומה יוצאת דופן לקהילה הוענקו לסטודנטים:

גב' נעמה זקס מהפקולטה למשפטים

מר צבי מייקלסון מהפקולטה למדעי המחשב

גב' מור וגנר מהפקולטה למדעי המחשב ומדעי הרוח