פרסום מתווה מעונות סמסטר ב 2021

22 מרץ, 2021

אל תלמידי האוניברסיטה שלום רב

עם חזרה ללימודים בקמפוס הנהלת המעונות ממשיכה להציע מגוון אפשרויות למגורים.

ראו מתווים בקובץ המצורף.

חג שמח לכולם