מעורר השראה - תיכוניסטית עם לקות ראיה מגיעה ללמוד בפקולטה למדעי הטבע