מעורבות חברתית תמורת נ"ז - עדכון בעקבות משבר הקורונה

אפריל 7, 2020

 

 

שלום לסטודנטיות ולסטודנטים

לאור משבר הקורונה להלן עדכון לגבי מעורבות חברתית תמורת נ"ז:

ככלל, על מנת לקבל את נקודות הזכות בגין פעילות חברתית בשנת תש"ף נדרש לסיים לכל הפחות 40 שעות מעשיות עד סוף יוני 2020. עם זאת, אנו מודעים לכך כי משבר הקורונה עשוי להשליך על יכולתם של סטודנטים וסטודנטיות להשלים את מכסת השעות בתכניות למעורבות חברתית תמורת נ"ז. 

החלופות הבאות מיועדות לתת מענה לסטודנטים הרשומים לתכניות מעורבות חברתית תמורת נ"ז שבשלב זה הפעילות בהם מוקפאת:

לסטודנטים/יות בשנת הלימודים האחרונה לתואר - מוצעות שתי החלופות הבאות:

1.      בחירת קורס אבני פינה בסמסטר ב', המעוניינים יוכלו להסדיר את ההרשמה לקורס עד   21.4

       הרישום לקורס יעשה בתאום עם רכז אבני פינה mohammadabus@savion.huji.ac.il  בצרוף אישור מהארגון שהפעילות של הסטודנט הוקפאה לעת עתה.

2.      חזרה לפעילות חברתית כאשר הדבר יתאפשר וביטול קורס אבני הפינה ללא חיוב בשכ"ל  

לסטודנטים אלו תהיה אפשרות להחליט בהמשך הסמסטר איזה מהן לממש בסופו של דבר.

סטודנטים/יות שזו אינה שנת הלימודים האחרונה לתואר יכולים לבחור באחת משתי החלופות הבאות:

1.       בחירת קורס אבני פינה בסמסטר ב במקום המעורבות חברתית. המעוניינים יוכלו להסדיר את ההרשמה לקורס עד   21.4

הרישום לקורס יעשה בתאום עם רכז אבני פינה mohammadabus@savion.huji.ac.il   בצרוף אישור מהארגון שהפעילות של הסטודנט הוקפאה לעת עתה.

2.       חזרה לפעילות בתכנית כאשר הדבר יתאפשר.

אלו שיחזרו לפעילות ויעלה בידם להשלים את מכסת השעות הנדרשת עד סוף יוני 2020, יקבלו את נקודות הזכות בתש"ף.

סטודנטים שלא יעלה בידם להשלים את מכסת השעות עד סוף יוני, בתאום עם הארגון, יוכלו להמשיך את פעילותם ולסיים את מכסת השעות לכל המאוחר עד סוף סמסטר א של שנת הלימודים תשפ"א. 

בברכה

יפעת כהן חדד

מנהלת היחידה למעורבות חברתית