מלגות משרד החינוך

נובמבר 25, 2019

מלגות סיוע!! משרד החינוך

נפתחה הרשמה להגשת בקשה לסיוע להלוואה או למלגה של משרד החינוך לשנת הלימודים תש"ף. 

המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מידי שנה מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע, הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג,

וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי.

בקרן הסיוע קיים מסלול מלגות נוסף המיועד לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, והינם הורים לילד אחד לפחות ונכללים בתנאים מיוחדים.

גם מי שפנה/קיבל מלגת סיוע אצלנו יכול לפנות ולקבל.  

ההרשמה להגשת מועמדות מתקיימת בין התאריכים:

מיום ראשון י"ט בחשוון תש"ף עד יום שלישי ג' בטבת תש"ף, 17/11/2019 עד 31/12/2019.