התאמות מיוחדות לבחינות סמסטר ב- עבור סטודנטים בתואר בוגר ומוסמך עם לקויות למידה

מאי 6, 2020

סטודנטים הזכאים להתאמות מיוחדות בבחינות על בסיס לקויות למידה-

 

על מנת שתוכלו להיבחן עם התאמות במבחני סמסטר ב- בבקשה קראו בעיון את הקובץ המצורף.

חלק מהסטודנטים צריכים למלא את טבלת אקסל בהתאם למבחנים ולהתאמות שלהם וחלק מהסטודנטים שיש להם התאמות של הקראה/ שעתוק/ הכתבה צריכים בנוסף להירשם להדרכה מקוונת. הוספנו את ההדרכות כדי לדייק את מערך יישום ההתאמות.

 

ההיערכות מראש הכרחית ליישום מוצלח של ההתאמות

 

בהצלחה!

 

היחידה ללקויות למידה