פרסומים

מדריך לסגל ההוראה התאמות בדרכי הוראה והבחנות עבור סטודנטים עם הפרעות קשב, ליקויי למידה, מגבלות חושיות, פיזיות ונפשיות

מדריך לתקופת הבחינות 2018

מידעון דיקנט הסטודנטים