טפסים

Tuition Appeals Committee Regulation402 KB
טופס בקשת זכויות והטבות מגדר והורות.pdf274 KB
טופס התאמות הורות ומגדר.pdf135 KB
מדריך לפתיחת חשבון תאי סטודנטים830 KB
תקנון פעילות ציבורית 2016170 KB
מגבלה אחרת211 KB
מגבלה אורטופדית212 KB
לקות שמיעה221 KB
מחלות כרוניות ונוירולוגיות.pdf212 KB
תוכנית הכשרה תוכנית תלת שנתית בפסיכותרפיה316 KB
טופס מועמדות לקורס קיץ באנגלית77 KB
דברי הסבר להגשת בקשה למלגת סיוע-תואר בוגר411 KB
דברי הסבר להגשת בקשה למלגת סיוע-מוסמך459 KB
חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית410 KB