טפסים

Tuition Appeals Committee Regulation402 KB
מדריך לפתיחת חשבון תאי סטודנטים830 KB
תקנון פעילות ציבורית 2016170 KB
מגבלה אחרת211 KB
מגבלה אורטופדית212 KB
לקות שמיעה150 KB
מחלות כרוניות ונוירולוגיות.pdf212 KB
דברי הסבר להגשת בקשה למלגת סיוע-תואר בוגר411 KB
דברי הסבר להגשת בקשה למלגת סיוע-מוסמך459 KB
חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית410 KB