תקנון הבחינות במרכז הלמידה לעיוור

מצ"ב תקנון הבחינות במרכז הלמידה לעיוור