סדנאות עידוד לתואר שני

מטרת התכנית הינה לעודד סטודנטים להמשיך את לימודיהם האקדמיים לתארים מתקדמים ולהקנות להם את הידע והכלים לעשות זאת. הקבוצה מתמקדת בחשיבות של תארים מתקדמים, מהות הלימודים, עידוד לכתיבה וקריאה באנגלית, מפגש עם סטודנטים בתואר שני, מפגש על מלגות וחשיבות הישגים אקדמיים ותכנון קריירה אקדמית. הקבוצה אחת מיועדת לסטודנטים בשנת הלימודים האחרונה בתואר הראשון, והשנייה לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה בתואר השני.