הכנה לקראת הלימודים

תכנית צעד לפני כולם:

התכנית מיועדת להכין את הסטודנטים הן אקדמית, חברתית, מערכתית ורגשית למערכת ההשכלה הגבוהה. התכנית תכלול קורסים בתחום הלימודים הרלוונטי לפקולטה בה הסטודנט עתיד ללמוד. בנוסף ל: סדנאות חברתיות,סדנאות במיומנויות למידה,היכרות עם האוניברסיטה, הכרת הספרייה וחוות המחשבים ועוד.
 

קורס קיץ באנגלית והכנה לאקדמיה:

בתכנית זו אנו מציעים קורס אנגלית "רמה 2" בקיץ לסטודנטים ערבים, כאשר היחידה מממנת עלות הקורס ועלות השהות במעונות. מטרות הקורס: לאפשר לסטודנטים להתקדם בצורה ממשית ברמת האנגלית שלהם עוד לפני תחילת שנת הלימודים, ולהשקיע זמן ומאמץ רבים יותר בקורסי התוכן של שנה א'. שנית, במהלך שלושת השבועות של הקורס עוברים הסטודנטים מגוון של הכשרות ופעילויות שמטרתם הכנה לתחילת לימודיהם באוניברסיטה, כמו הרצאות וסדנאות במיומנויות למידה, היכרות עם האוניברסיטה, הכרת הספרייה וחוות המחשבים, ועוד.