פעילות חברתית תמורת מלגה

היחידה למעורבות חברתית

סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים,
שלום רב, 
צוות היחידה למעורבות חברתית מציע לך להצטרף לאחד ממעגלי הפעילות הבאים:

 • תכנית מעגלים
 • אופ"י  - תכניות הנוער
 • מדברות עברית – نتكلّم العبريّة בקמפוס
 • תכניות המבוגרים
 • תכניות המנהיגות

 

כל הפעילויות המוצעות מופעלות מתוך תפיסה שהפערים החינוכיים, חברתיים והכלכליים בחברה הישראלית הנם חמורים ביותר, חמורים אף מהפערים בחברה האמריקאית; על-כן סטודנטים, מנהיגי הדור בעוד שנים ספורות, מוזמנים ליטול חלק בחשיבה, דיון, ליבון ועשייה למען שינוי חברתי, למען חברה שוויונית יותר שבבסיסה ערכים של צדק וזכויות חברתיות.

אנו מקווים שביחידה תמצאו מסגרת לפעילות ולמעורבות חברתית רצינית שבה תוכלו לתרום ולהיתרם, שבה תוכלו לחדד ולפתח מודעות ורגישות חברתית למען אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית.

אנו מודים לך שפנית ליחידה ומאחלים לך הצלחה.

מדיניותנו היא מדיניות של דלת פתוחה אל תהססו לשאול, לברר, להציע…

שימו לב! ניתן להשתתף בתוכנית אחת בלבד: אם נרשמת לקרן נוספת הדורשת מעורבות חברתית בקהילה, נא לבדוק ולבחור – אחת!
בברכה,

יפעת כהן חדד

מנהלת היחידה למעורבות חברתית

טלפון - 02-5882364
פקס- 02-5880174
שעות פעילות המזכירות 7:30-15:00
אימייל sociali@savion.huji.ac.il

מעגלי סטודנטיות ונשים

מעגלי סטודנטיות ונשים

חזון

לאפשר לסטודנטיות להשתתף במעגל של לימוד ועשייה חברתית במטרה לחדד ולהגביר מודעות ורגישות חברתית שתבוא לידי ביטוי בהווה בחיים הסטודנטיאליים ובעתיד בחיים האזרחיים. הסטודנטיות  יתנסו ביצירת מעגל של מנהיגות משוחחת, שיתופית ומעצימה למען חברה ישראלית שבבסיסה ערכים של זכויות אדם וזכויות חברתיות. הקבוצה תתמקד בסמסטר הראשון בסוגיות פמיניסטיות והנחיית סוגיות פמיניסטיות ובמנהיגות פמיניסטית בסמסטר השני.

דרכי פעולה

לתכנית יבחרו 14 סטודנטיות – עדיפות תינתן לסטודנטיות לתואר שני - אשר יתבקשו להשתתף ב:

 • לימוד אישי-חברתי חוויתי של סוגיות פמיניסטיות במפגש שבועי של שלוש שעות
 • ימי הכנה ועיון וטקסים
 • בזוגות: יצירת מעגל נשים בקהילה אותו יכינו וינחו אחת לשבוע בהיקף של 4 שעות שבועיות

את הסטודנטיות ילוו רכזת עיונית ורכזת מעשית.

תגמול

היקף הפעילות הנדרשת: כ 192 שעות שנתיות בתמורה תינתן מלגה של7800 ₪ שתועבר לחשבון הסטודנט באוניברסיטה בשתי פעימות: בחופשת הסמסטר ובתום שנת הפעילות.

הרשמה לתכנית

 • המעוניינות תשלחנה קורות חיים ומכתב נלווה המסביר את בקשת ההשתתפות למייל המצורף מטה
 • רק פניות מתאימות תענינה
 • המועמדות תוזמנה לראיון קבוצתי ולראיון אישי במהלך חודש ספטמבר

כתובת למשלוח שאלות, פניות: sociali@savion.huji.ac.il

אופ"י - תכניות הנוער והצעירים

חזון

פרויקט אופ"י (אוניברסיטה פעילה בירושלים) הינו פרויקט הדגל החברתי של האוניברסיטה העברית במסגרתו נרתמת האוניברסיטה והסטודנטים למען נוער במצבי סיכון ומפעילה תכניות שונות ומגוונות על מנת לתמוך ולהעצים את בני הנוער.. מטרת התכניות שמופעלות הינה לחשוף ולהנגיש את בני הנוער להשכלה גבוהה ולעולמות התרבותיים והרגשיים שמביאים עמם הסטודנטים וכך לפתח מסוגלות ודימוי עצמי, תמונת עתיד חיובית ואפשרויות לניעות חברתית. בנוסף אנו שואפים לפתח את הסטודנטים והסטודנטיות הפעילים בפרויקט ולאפשר להם להשתתף במעגל של לימוד ועשייה חברתית בינם לבין עצמם ועם בני הנוער במטרה לחדד ולהגביר מודעות ורגישות חברתית שתבוא לידי ביטוי בהווה בחיים הסטודנטיאליים ובעתיד בחיים האזרחיים.

דרכי פעולה

במסגרת פרויקט אופ"י מתקיימות 5 תכניות:
חונכויות אישיות "יד ביד" – תכנית אח\ות בוגרת במסגרתה סטודנטים חונכים אישית וקבוצתית בני נוער בסיכון החיים במסגרות חוץ ביתיות.
קבוצות "חוויות חיים" - תכנית של חוגים קבוצתיים המועברים לנוער במצבי סיכון במסגרות השמה חוץ בייתיות במסגרתם מועבר תוכן חווייתי\העשרתי (התכנית הזאת לא תתקיים בשנת הלימודים הבאה - תשע"ז)
קל"ף מנצח – תכנית של קורסי העשרה אקדמית המתקיימת בקמפוס האוני' במסגרתה בוחרים בני הנוער קורס ולומדים לאורך השנה באוניברסיטה.
לה"ב – תכנית המשך לקל"ף מנצח במסגרתה מגיעים תמידי תיכון לאוניברסיטה ולומדים קורסים אקדמאים עבורם הם מקבלים נ"זים שנשמרות למועד בו יהיו סטודנטים מן המניין באוני'.
הזדמנות אמיתית - תכנית בה סטודנטים מהפריפריה יהוו גשר לאוניברסיטה בעיירותיהם ושכונותיהם. הסטודנטים יאתרו צעירים וצעירות ויסייעו בהכוונתם ללימודים גבוהים בכלל ובאוניברסיטה העברית בפרט.

בנוסף במסגרת הפרוייקט אנו מקיימים פעילויות מיוחדות לבני הנוער וצוותי המסגרות עמן אנו משתפים פעולה:
אירועי שיא – פעם בחודש אנו מארגנים לבני הנוער ארועים מיוחדים כטיולים, ביקורים באתרים ומוזיאונים, הופעות וכו' שנועדו להוציאם משיגרה, להנאה ולהרחבת אופקים תרבותיים.
ימי עיון בשיתוף צוותי המסגרות – שיתוף פעולה שדרכו יכולים צוותי המסגרות להתעדכן וללמוד אודות נושאים הרלוואנטיים לעבודתם שנחקרים באוניברסיטה וחוקרים יכולים לקבל פידבק על עבודתם ומסקנותיהם מאנשי שטח.

 • הפעילות הסטודנטיאלית מלווה בהנחיה, הדרכה והכשרה אינטנסיבית – עיונית ומעשית.
 • כלל התכניות פועלות עם בני נוער ממערב ומזרח העיר.

תגמול

המלגה משתנה בהתאם לתכנית וכמות השעות הנדרשת בה. סכומי המלגות נעים בין 7000-7500 ₪.

הרשמה לתוכניות

 • המעוניינות/ים ישלחו קורות חיים ומכתב נלווה המסביר את בקשת ההשתתפות למייל המצורף מטה
 • רק פניות מתאימות תענינה
 • המועמדות/ים יוזמנו לראיון קבוצתי ולראיון אישי במהלך חודש ספטמבר

כתובת למשלוח שאלות, פניות: refaelboukai@gmail.com

רפאל בוקעי, מנהל תכניות הנוער, היחידה למעורבות חברתית.

חונכויות אישיות

חונכויות אישיות

תכנית ליצירת קשר מיטיב של אח\אחות בוגר\ת שבמסגרתה סטודנטים עובדים פרטנית או קבוצתית עם נערים ונערות מסייעים בהעלאת התפקוד הלימודי, ההתמודדות הרגשית והמסוגלות העצמית. במקביל מהווים מודל לחיקוי ומשב רוח רענן בחיי הנערים. כחלק מהתכנית מלווים החונכים ומסייעים בהפקת אירועים מיוחדים לבני הנוער במסגרת ואירועים של כלל התכנית ובסוף השנה מפיקים במשותף פרויקט סיום.

דרכי פעולה:

סטודנטים שמשתתפים בתכנית מתחייבים ל-159 שעות שנתיות המתחלקות ל-5 שעות שבועיות בממוצע מתחילת שנת הלימודים ועד סופה. שעות אלו מתחלקות ל-112 שעות פעילות ו-47 שעות הדרכה והכשרה . פעילויות ההכשרה וההדרכה מתקיימות בימי ראשון בין 17:00 ל19:00.

תגמול:

מלגה של עד 7000 ₪  בהתאם לדיווח וביצוע השעות בפועל.

 גיוס המועמדים לשנת לימודים תשע"ז פתוח. 

כתובת לפניות: refaelboukai@gmail.com

 

 

קל"ף מנצח

תכנית קל"ף מנצח (קורסי למידה פעילה) הנה תכנית של קורסי העשרה בתחומים אקדמיים שמועברים באוניברסיטה העברית. התכניות מיועדת לבני נוער בכיתות י'-יב' שהנם הראשונים במשפחתם ללמוד ומעוניינים להעשיר עצמם וללמוד במסגרת אחד הקורסים המוצעים בתכנית. התחומים הנלמדים בתכנית הינם: פסיכולוגיה, מנהל עסקים, משפטים, ורפואה.


התכנית עובדת לפי מודל של למידה פעילה כשכלל התכנים מועברים בצורה, התנסותית, אינטראקטיבית ומהנה. התלמידים מגיעים לקמפוס האוניברסיטה בהסעות שאנו מארגנים ועם הגיעם מקבלים סנדויץ' ושתייה כל זאת כדי לאפשר את התנאים המיטביים ולהנגיש כמה שאפשר את תכנים וההזדמנויות שחשיפה להשכלה גבוהה מאפשרת.

במהלך כל הקורסים עוברים התלמידים שלל חוויות הכוללות סיורים, התנסויות ופרויקטים. בנוסף לתחומים בהם מתעסקים הקורסים יוקנו בהם גם מיומנויות למידה והם יהוו הכנה לשלב ב' של תכנית להב"ה. מנחי הקורסים הינם סטודנטים בשנים מתקדמות בתחומים הנלמדים שנבחרים בקפידה ועוברים הכשרה ייעודית בתחום.

דרכי פעולה:

סטודנטים שמשתתפים בתכנית מתחייבים ל-187 שעות שנתיות, המתחלקות ל-4 שעות שבועיות בממוצע מתחילת שנת הלימודים ועד תחילת העברת השיעורים (דצמבר), ו-8 שעות שבועיות בממוצע מתחילת העברת השיעורים ועד סופה של התכנית (מאי).

שעות אלו מתחלקות ל-110 שעות פעילות ו-77 שעות הדרכה והכשרה. פעילויות ההכשרה וההדרכה מתקיימות בימי ראשון בין 17:00 ל19:00.

תגמול

מלגה של עד 7500 ₪ לפי ביצוע ודיווח שעות בפועל.

כתובת לפניות refaelboukai@gmail.com

 

 

לה"ב

תוכנית לה"ב (לקראת השכלה באוניברסיטה העברית) החלה את דרכה באוניברסיטה העברית לפני 17 שנים התכנית מיועדת לתלמידי תיכון שהנם הראשונים למשפחתם ללמוד במערכת ההשכלה הגבוהה, בוגרי קל"ף מנצח שהנם בעלי יכולות לימודיות טובות, מוטיבציה ליכולת להתחייב לתכנית.
התלמידים אלו שעמדו בהצלחה בשנה הראשונה בקל"ף מנצח, נרשמים ולומדים קורסים אוניברסיטאיים, ככול סטודנט. העומדים בדרישות הקורס, צוברים נקודות זכות הנשמרות להם לשעה הטובה בה יתקבלו וילמדו באוניברסיטה. בשנים האחרונות, אנו מפנים את התלמידים בעיקר לקורסים של "אבני פינה".

יודגש שמעבר לממוצע של 6 – 10 נקודות זכות שצובר תלמיד בתוכנית, שיקלו עליו כאשר ילמד לתואר, המשמעות המרכזית של התוכנית טמונה בהפנמת המסר:"גם אני אהיה סטודנט" ולא בשמים היא, אלא בעבודה רצינית ורצופה. בני הנוער בתכנית מלווים ע"י סטודנטים חונכים שלומדים או למדו את הקורסים שהם לומדים.

דרכי פעולה:

כל סטודנט המששתף בתכנית אחראי על 10 בני נוער. הסטודנטים נפגשים עם בני הנוער לחונכות פעם בחודש ועוקבים אחר התקדמותם . הסטודנט מתחייב ל-4 שעות שבועיות בממוצע ובסה"כ 124 שעות שנתיות שמתחלקות ל-80 שעות פעילות, 44 שעות הדרכה קבוצתית ו-7 שעות של פגישות אישיות עם הרכז\ת האחראי\ת עליו פעם בחודש.

תגמול:

מלגה של עד 4700₪ בהתאם לדיווח וביצוע השעות בפועל.

כתובת לפניות: refaelboukai@gmail.com

 

 

 

 

 

 

הזדמנות אמיתית

במסגרת תכנית זו יבחרו 14 סטודנטים מהפריפריה שיהוו גשר לאוניברסיטה בעיירותיהם ושכונותיהם. הסטודנטים יאתרו צעירים וצעירות ויסייעו בהכוונתם ללימודים גבוהים בכלל ובאוניברסיטה העברית בפרט. הסטודנטים יפעלו גם במימד העירוני והשכונתי הכללי ויסייעו בהבאת הצעירים והצעירות ליום הפתוח של האוניברסיטה וגם במימד האישי כשיחנכו צעירים מהעיירה או השכונה הפריפריאלת בכל הקשרו לסיוע בכניסה לאוניברסיטה.

דרכי פעולה

לתכנית יבחרו 14 סטודנטיות וסטודנטים שהגיעו מעיירות ושכונות פריפריאליות. כל סטודנט יתחייב ל-157 שעות שנתיות.שיורכבו מ-100 שעות פעילות בעיר הפריפריאלית ובאוניברסיטה, 50 שעות הדרכה קבוצתית ו-7 שעות פגישה אישית עם הרכז\ת.

תגמול

מלגה של 6500 ש"ח שתועבר לחשבון הסטודנט באוניברסיטה בשתי פעימות, בחופשת הסמסטר ובסיום שנת הפעילות.

הרשמה לתוכנית

 • המעוניינות ומעוניינים ישלחו קורות חיים ומכתב נלווה המסביר את בקשת ההשתתפות למייל המצורף מטה
 • רק פניות מתאימות תענינה
 • המועמדות ומועמדים יוזמנו לראיון קבוצתי ולראיון אישי במהלך חודש ספטמבר

כתובת למשלוח שאלות, פניות: refaelboukai@gmail.com

מדברות עברית – نتكلّم العبريّة בקמפוס

"מדברות עברית – نتكلّم العبريّة בקמפוס" הוא פרויקט פרי שיתוף פעולה של עמותת ליסאן – لسان  והיחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה העברית, שמטרתו להקנות מיומנויות שיח וכלים מעשיים לשימוש בשפה העברית לנשים ונערות מכל שכונות מזרח ירושלים. משנת 2013 ועד היום מונה הפרויקט מעל 1800 בוגרות. בשנה האחרונה למדו במסגרת הפרויקט מעל 500 נשים.

חזון

התכנית מבוססת על האמונה כי ירושלים, כעיר בה 37% מהתושבים דוברים ערבית כשפת אם, היא מרחב דו לשוני בו צריכה להיות גישה שווה למשאבים והזדמנויות לכל תושבותיה ותושביה. מאז שנת 2013 עמותת ליסאן פועלת להנגשת שתי השפות המדוברות בירושלים, עברית וערבית, לקבוצות אוכלוסיה להן צורך מוגבר בשפה, על בסיס עקרון נגישות מקסימלית והתאמה תרבותית, תכנית, גיאוגרפית וכלכלית.

על עמותת  ליסאן – لسان 

ליסאן – لسان  היא עמותה הפועלת לקידום צדק לשוני, מתוך הכרה בשפה כמשאב חיוני וזכות בסיסית. 
העמותה התחילה את דרכה בשנת 2013,  כשקבוצה של נשים תושבות מזרח ירושלים המתמודדות עם מחסום השפה על בסיס יומיומי, חיפשו תכנית נגישה ללימוד עברית שתתאים לצרכיהן. כמענה לצורך זה ובשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי בעיסאוויה הקמנו את הפרויקט ההתנדבותי "מדברות עברית– نتكلّم العبريّة", שצמח והתפתח עם השנים הודות לרשת רחבה של שיתופי פעולה, ביניהם עם האוניברסיטה העברית שנותנת בית לפרויקט הדגל של העמותה זה מספר שנים. 
"מדברות עברית – نتكلّم العبريّة" הוא הפרויקט הגדול ביותר של העמותה והוא פועל בשלוש שלוחות: מדברות עברית בקמפוס בשיתוף פעולה עם היחידה למעורבות חברתית של האוניברסיטה העברית בהר הצופים; מדברות עברית מען – معًا מען בשיתוף פעולה עם ארגון העובדים היהודי-ערבי מען, לשילובן וחיזוקן של נשים ממזרח ירושלים בעולם התעסוקה; מדברות עברית מט"י בשיתוף פעולה עם המרכז לטיפוח יזמות במזרח ירושלים, להקניית מיומנויות עברית לנשים המשתלבות במעגל התעסוקה ופותחות עסקים קטנים.

דרכי פעולה

הפעילות בתכנית מבוססת על צרכיהן המעשיים של התלמידות. מתוך כך נכתבו גם חומרי הלימוד המכוונים לתת מענה ממוקד ומיטבי לאתגרים עימם מתמודדות התלמידות כתושבות ירושלים דוברות ערבית. מתודת הלימוד אינטראקטיבית ושמה דגש על תרגול דיבור וצבירת בטחון בשפה.  
במסגרת התכנית פועלים צוותי הדרכה שלמדריכות/ים ביחד 2-3מתנדבים הבונים ומעבירים יחד אחת לשבוע את שיעורי העברית לכיתות השונות, ב-4 רמות לימוד ועל בסיס חומרי לימוד מונגשים. לכל צוות הדרכה יש רכזת המקבלת מלגה שנתית מטעם היחידה למעורבות חברתית
ההכשרה בתכנית מבוססת על הכשרה פדגוגית של עמותת ליסאן המלווה, תומכת ומספקת הכשרה מקצועית לאורך השנה. (אין צורך בניסיון הוראה קודם) לצד הכשרה בסוגיות חברתיות רלוונטיות מטעם היחידה למעורבות חברתית

מלגה:

מלגה של 6500 ₪ עבור ריכוז צוות הדרכה בתכנית
המלגה מבוססת על סה"כ 96 שעות מעשיות ו58 שעות למידה עיונית
שעות המלגה יורכבו מארבעה מרכיבים עיקריים:

 1. שיעורים שבועיים וההכנה לשיעורים: בניית מערך שיעור, פגישה עם צוות המדריכים, וכדומה
 2. מפגשים במליאה בימי שלישי - אחת לשבועיים, חצי מהמפגשים יהיו בעלי תוכן חברתי, וחצי בעלי תוכן פדגוגי.
 3. מפגשי שטח עם רכזת התכנית לאחר תום השיעור - כאחת לחודש בפורמט  של שיחה פתוחה.
 4. הכשרות ומפגשים שונים במהלך השנה: הכשרות פתיחה, מפגשי משוב וכדומה

תגמול

קבלה לתפקיד דורשת שליחת קורות חיים וראיון אישי

מעגל סטודנטיות וסטודנטים יוצרים דיאלוג

חזון

התקופה הסטודנטיאלית הנה זמן ראוי להכרות, דיאלוג, ליבון קשיים וחיפוש חלופות בונות חברה צודקת יותר ושסועה פחות,  בין  שתי קבוצות שכמעט לא נפגשות עד בואן לאוניברסיטה הקבוצה היהודית והקבוצה הערבית.

כבוגרי אוניברסיטה, הסטודנטים של היום, ישתלבו מחר בתפקידי מפתח משמעותיים וינהיגו את החברה הישראלית. רגע לפני צאתם לדרכם, ראוי שיעצרו, יתבוננו, יפגשו וישוחחו זה עם זה כדי שייקחו כצידה תובנות ויכולות העולות מתוך מפגשים של דיאלוג עם עמיתים ובהמשך יחד עם עמיתיהם החדשים במקומות עבודה, התנדבות, פעילות יחפשו דרך חדשה וטובה יותר לחברה הישראלית.

דרכי פעולה

לתוכנית יבחרו 14 סטודנטיות וסטודנטים – מחציתם יהודיות ויהודים ומחציתם ערביות וערבים – אשר יתבקשו להשתתף ב:

 • לימוד אישי-חברתי חוויתי של סוגיות בקונפליקט בחברה הישראלית
 • ימי עיון וטקסים

את הקבוצה ילוו שני רכזות ערביה ויהודיה.

תגמול

היקף הפעילות הנדרשת כ 85 שעות שנתיות בתמורה תינתן מלגה של 2,500 ₪ שתועבר לחשבון הסטודנט באוניברסיטה בשתי פעימות: בחופשת הסמסטר ובתום שנת הלימודים.

הרשמה לתוכנית

 • המעוניינות ומעוניינים ישלחו קורות חיים ומכתב נלווה המסביר את בקשת ההשתתפות למייל המצורף מטה
 • רק פניות מתאימות תענינה
 • המועמדות ומועמדים יוזמנו לראיון קבוצתי ולראיון אישי במהלך חודש ספטמבר

כתובת למשלוח שאלות, פניות: sociali@savion.huji.ac.il

אוניברסיטה בעם

חזון

'אוניברסיטה בעם' פועלת להנגשת האקדמיה לאוכלוסיות מוחלשות, במטרה לאפשר לכל משתתף לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בו וכדי לתרום ליצירת חברה שוויונית וצודקת.

על התוכנית:

התכנית 'אוניברסיטה בעם' מייצרת חיבור חדשני בין 'האוניברסיטה' לבין 'העם'- בין מוקד כוח וידע ציבורי לבין אוכלוסיות שאינן יכולות להגיע למוקד ידע זה בדרך אחרת. במסגרת התכנית, האוניברסיטה פותחת את שעריה בפני אוכלוסיות מוחלשות ומאפשרת להן לרכוש השכלה חיונית ומעשית בסביבה אקדמית.

המשתתפים בתכנית הם מבוגרים המופנים על-ידי רשויות רווחה וחינוך, ולומדים אחת לשבוע קורס מבוא מיוחד המותאם עבורם באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל עסקים ופסיכולוגיה, המועבר על-ידי סטודנטים-מנחים לתואר ראשון. תלמידי התכנית מגיעים מרקע סוציו אקונומי קשה, לאחר שנפלטו ממסגרות חינוכיות קודמות והם סובלים מפערי-ידע משמעותיים. התכנית מעניקה להם ידע מעשי בסיסי במטרה לאפשר להם התמודדות טובה יותר בחיי היומיום, אך חשוב מכך – בכדי לפתח את סקרנותם, להשיב להם את חדוות הלימוד שאבדה, ולהעניק להם את הרצון והכלים להמשיך ללמוד ולהתפתח. הלימודים מאפשרים למשתתפים להיחשף לחוויית הלימודים האוניברסיטאית, לסטודנטים ולאנשי הסגל, על תחומי עיסוקם ותפיסות עולמם, ובכך מייצרים דו-שיח בין שכבות אוכלוסייה אשר לרוב אינן נפגשות בישראל. מפגש זה מעצים ומעשיר את התלמידים ותורם להשכלתם והכשרתם של הסטודנטים, אך בעיקר מוביל לקירוב לבבות ולצמצום הניכור ממנו סובלים אלו החיים בשולי החברה.

הסטודנטים-המנחים משתתפים בקורס אקדמי שנתי שמטרתו להכשירם ולהכינם לעבודת ההוראה, ועוסק בבחינה, גיבוש וחיזוק מחויבות חברתית; ובמקביל מלמדים קבוצת משתתפים אחת לשבוע. הסטודנטים-המנחים מלווים על-ידי צוות פדגוגי ועל-ידי נציגי גורמי הרווחה האחראים להפניית התלמידים. על ההשתתפות בקורס האקדמי, כמו גם על עבודת ההוראה המעשית של המשתתפים, מקבלים הסטודנטים נקודות זכות אקדמיות, וזאת כחלק מהתפיסה הגורסת כי ההשכלה האקדמית צריכה לעודד, ליזום ולקדם מעורבות חברתית של סטודנטים, לצד דמוקרטיזציה והנגשה של הידע האקדמי.

מודל הפעולה הייחודי - המשתתפים בתכנית מגיעים לאוניברסיטה אחת בשבוע, בהסעות מאורגנות על-ידי התכנית ומקבלים ארוחת ערב קלה לפני תחילת השיעור. מודל הפעולה של התכנית מאפשר שימוש ומינוף חברתי של הידע באקדמיה ושל משאביה האנושיים – הסטודנטים – והפיזיים – כיתות הלימוד. כתוצאה מכך, הפעילות מבוססת על מבנה עלויות 'רזה' המוביל להחזר חברתי גבוה במיוחד אל מול ההשקעה התקציבית הנדרשת.

מאות הסטודנטים שהדריכו לאורך השנים בתוכנית מעידים כי היתה זו החוויה הלימודית המשמעותית ביותר בחייהם. 

תגמול

הסטודנטים המשתתפים מקבלים 4 נקודות זכות במסגרת 'אבני פינה' ומלגה על סך 4000 ₪.

מיונים לסטודנטים המעוניינים להדריך בתכנית מתקיימים בחודשים מאי-יוני. 

לפרטים נוספים : www.unibaam.org.il

תכנית אייסף

התכנית להכשרת מנהיגות – אייסף

 אייסף הקרן הבינלאומית לחינוך" הינה קרן מלגות פרטית מהוותיקות בישראל וארגון חברתי, ציוני, הפועל למען צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות בחינוך בחברה הישראלית באמצעות הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה.
 
הערכים המרכזיים לאורם פועלת קרן אייסף הינם טיפוח החינוך ככלי מרכזי לפיתוח אישי ולאומי, העצמת המחויבות החברתית, חיזוק הזהות האישית והחיבור לשורשים כחלק מהרב - תרבותיות הישראלית, וחיזוקה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.

אוכלוסיית היעד העיקרית, בה רואה אייסף את המפתח להגשמת חזונה, הינם סטודנטים יוצאי צבא/ שירות לאומי, המגיעים מהפריפריה הכלכלית והחברתית של ישראל, בעלי פוטנציאל למצוינות אישית, להצלחה אקדמית ובעלי רקע ועניין במעורבות חברתית.

חברות בתוכנית אייסף כוללת - השתתפות בתוכנית למחויבות חברתית ומנהיגות הכוללת 15 מפגשים במהלך השנה (בימי שישי), השתתפות בפעילות  חינוכית-קהילתית בהיקף של 4 שעות שבועיות, ליווי אישי ואקדמי, מלגה גבוהה בשיתוף עם האוניברסיטה העברית.

סטודנטים החברים בקרן נהנים מתמיכה משמעותית תוך חיבור בין הזהות האישית, המחויבות החברתית והפעילות הקהילתית. הקרן תומכת ומלווה סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי ומעניקה לחבריה מערך סיוע נרחב מעבר למלגת הלימודים.

בשנת הלימודים תשע"ז עמדה המלגה על 20,000 ש"ח לסטודנט לשנה לתואר ראשון, ו-18,500 ש"ח לסטודנט לשנה לתואר שני.
 תהליך הקבלה לחברות בתוכנית אייסף מותנה במילוי טפסים אישיים, סדנת מיון וראיון אישי.

סטודנטים המעונינים להגיש מועמדות לחברות בתוכנית אייסף מתבקשים למלא טפסי מועמדות באתר אייסף  
החל מיוני 2017 ובנוסף להגיש בקשה למלגת סיוע במדור הסיוע של האונבירסיטה העברית - הקבלה לקרן אייסף מותנית בקבלה מלגה זו.
מידע נוסף על קרן אייסף נתן למצוא באתר אייסף יש לפנות למנהל/ת אייסף במוסד
   
יש לפנות למיכל עולי מנהלת התכנית.
בטלפון - 02-5881379 או בדוא"ל michal@isef.org.il

 

 

תוכנית שגרירי רוטשילד

אודות התכנית

ארגון שגרירי רוטשילד מכשיר את דור העתיד של המנהיגות החברתית והעסקית בישראל

 מטרות ארגון שגרירי רוטשילד מיסודה של קרן רוטשילד קיסריה

 • מיצוי היתרון היחסי והפוטנציאל הגלום בקרב צעירים ישראלים כשגרירים של שינוי חברתי.
 • יצירת רשת מנהיגות רב-תחומית, הפועלת מעמדות השפעה בחברה הישראלית, לצמצום הפערים וקידום אחריות ומעורבות חברתית.

 מועמדות לחברות בארגון שגרירי רוטשילד

אם את\ה שואף\ת להוביל שינוי חברתי במדינת ישראל, אם את\ה מוכן\ה לעבוד קשה כדי להצליח בגדול, אם את\ה רוצה להשתייך לנבחרת שמתעתדת להוביל את האג'נדה החברתית והעסקית במדינת ישראל - ארגון שגרירי רוטשילד הוא נקודת זינוק מצוינת לשאיפות שלך. לעתיד שמגיע לך.

 • מלגת לימודים משמעותית, בהיקף של 20,000 ₪ לשנת לימודים, סיוע אקדמי וליווי מהתואר הראשון ועד לדוקטורט (בכל שנה תיבחן מועמדות השגריר מחדש).
 • אחריות חברתית, מנהיגות ומעורבות, עשייה והשפעה על יישובים וקהילות ברחבי הארץ באמצעות פרויקטים חברתיים חינוכיים.
 • פיתוח אישי ומקצועי - הכשרה ורכישת כלים מקצועיים ומיומנויות אישיות, התמחות מגוונת וניסיון מעשי בייזום, הקמה וניהול פרויקטים .
 • השתייכות לנבחרת מגובשת, מובילה ומשפיעה חברתית ועסקית באמצעות רשת חברתית מפתחת המורכבת מגופים וחברות פרטיות מהמגזר העסקי, הציבורי והאזרחי.

הצלחה אמיתית היא תוצאה של עבודה קשה:

 • במהלך השנה, באופן שוטף עשייה חברתית משמעותית, מחויבות ואחריות לקהילה בהיקף של 10 ש"ש.
 • השתתפות במפגשי הקבוצה על בסיס שבועי (4 ש"ש), השתתפות ב-3 כנסים שנתיים (פתיחה, אמצע וסיום).
 • קורס אקדמי נוסף.

מוזמנים להגיש את מועמדותם לחברות בארגון שגרירי רוטשילד העונים לתנאים המפורטים לעיל:

 1. פוטנציאל מנהיגות ואחריות חברתית, נכונות לעשייה חברתית משמעותית ומחויבות לקהילה.
 2. עדיפות תינתן לתושבי / יוצאי פריפריה חברתית / גיאוגרפית
 3. לומדים בשנת לימודים ראשונה לתואר ראשון מוכר

המידע המלא והמקיף ביותר לגבי תהליך האיתור, הקריטריונים והתוכנית נמצא באתר הרישום המתוקשב. 

אתם מוזמנים להתרשם מפעילות הארגון בעמוד הפייסבוק

נפתחה ההרשמה לתכנית שגרירי רוטשילד- תכנית מנהיגות ומעורבות חברתית לסטודנטים בתואר ראשון (מלגה של 20,000 ש"ח בשנה).
קישור להסבר ורישום בעברית-
http://rothchild.priza.net/signUpLink.aspx
קישור להסבר ורישום בערבית-
https://tinyurl.com/sofara
 

מכינת בוגרים

אתר מכינת הבוגרים

מכינת הבוגרים נמצאת בירושלים ומהווה חלק מקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית. המכינה פועלת במסגרת היחידה למעורבות חברתי בדיקנט הסטודנטים שבאוניברסיטה העברית, וזוכה לתמיכת האגודה לקידום החינוך והיחידה להכוונת חיילים שבמשרד הביטחון. המכינה מקיימת לימודים להשלמת בגרות מלאה תוך שימת דגש על נושאים חברתיים וליווי אישי לכל תלמיד.
במכינה מסגרת לימודים מסודרת ומאורגנת. צוות המורים ותיק, מקצועי ומנוסה מאוד בלימוד כיתות הטרוגניות. צוות המורים במכינת הבוגרים הינו מסור ואכפתי, בעל מודעות חברתית גבוהה ויכולת ללוות את התלמידים בצורה צמודה ואישית על מנת לסייע להם להתמודד עם קשייהם. מכסת שעות ההוראה מתאימה לצורכי התלמידים, ולכיסוי החומר הנלמד על-פי משך המכינה. המכינה הינה הזדמנות אמיתית לחויית הצלחה בלימודים. סטודנטים חונכים ביחידה מלווים תלמיד במקצוע לימוד ספציפי במטרה לסייע לו להצליח היטב בבחינות הבגרות. הפעילות הנה בהיקף של 4 ש"ש תמורת מלגה בגובה מלגת פר"ח.

מנהלת המכינה - דקר שמשון
קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה חדר 3-005
בימים: א' – ה' בשעות: 09:30 – 16:00
טל': 02.5881825
פקס: 02.5880174
דוא"ל: mechinab@savion.huji.ac.il

פר״ח

פר"ח מציע לכם להשתתף באחת מתכניות החונכות וליהנות ממלגת פעילות. מוצעות מגוון תכניות רחב שכמעט כל אחת ואחד יוכלו למצוא להם תחום בו הם ייהנו לפעול – חניכה אישית של ילדים, עזרה בלימודים לקראת בחינות הבגרות, פיתוח מנהיגות צעירה בשכונות ועוד. ישנם גם פרוייקטים בהם ניתן לחנוך ולממש את הידע מתחומי הלימוד כמו רפואת שיניים, אמנות תיאטרון וכד'. מידע נוסף באתר פר״ח

שחף רייך

מנהלת פר"ח ירושלים

קמפוס הר הצופים, בניין מקסיקו, קומה ב'
טלפון 02-5322651
פקס 02-5322196