תחום סטודנטים ערבים

תחום לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים החלה לפעול במחצית שנה"ל 2008-2009, היחידה הוקמה מתוך ההבנה כי קבלה לאוניברסיטה הינה רק המשוכה הראשונה בדרך לרכישת השכלה גבוהה, בייחוד עבור אוכלוסיות מוחלשות בחברה, המגיעות לאקדמיה עם חסמים וקשיים רבים. היחידה שואפת לתת מענים לצרכים הייחודיים של הסטודנטים הערבים, ולסייע בידן להגיע לקו הסיום בהצלחה.

צמצום הנשירה ומניעת גרירת התואר דורשים עבודה הן ברמה הפרטנית והן ברמה המערכתית האוניברסיטאית. הרמה הפרטנית מול הסטודנטים כוללת עבודה ישירה במישור האקדמי ועבודה במישורים המקיפים את חיי הסטודנטים מהבחינה החברתית, הכלכלית והתרבותית. עבודה במישורים האלה אינה פחות חשובה מזו שבמישור האקדמי, מאחר שהינה חלק מהמכלול של האתגרים שמתמודדים איתם סטודנטים בתואר הראשון בכלל ובשנת הלימודים הראשונה בפרט.

מודל העבודה הרב-שנתי עם הסטודנטים בתואר הראשון מתחיל מרגע מימוש הקבלה לאוניברסיטה ועד סיום התואר והכנת הסטודנטים לשוק העבודה ולתארים מתקדמים.

הכנה לקראת הלימודים

תכנית צעד לפני כולם:

התכנית מיועדת להכין את הסטודנטים הן אקדמית, חברתית, מערכתית ורגשית למערכת ההשכלה הגבוהה. התכנית תכלול לימודי אנגלית כשפה זרה, קורס בתחום לימודי הרלוונטי לפקולטה בה הסטודנט עתיד ללמוד (הסטודנט יכול לבחור אחד מתוך שלושה: מבוא בכימיה, מבוא במתמטיקה או כתיבה אקדמית ומדעית.
 

קורס קיץ באנגלית והכנה לאקדמיה:

בתכנית זו אנו מציעים קורס אנגלית "רמה 2" בקיץ לסטודנטים ערבים, כאשר היחידה ממנת עלות הקורס ועלות השהות במעונות. מטרות הקורס: לאפשר לסטודנטים להתקדם בצורה ממשית ברמת האנגלית שלהם עוד לפני תחילת שנת הלימודים, ולהשקיע זמן ומאמץ רבים יותר בקורסי התוכן של שנה א'. שנית, במהלך שלושת השבועות של הקורס עוברים הסטודנטים מגוון של הכשרות ופעילויות שמטרתם הכנה לתחילת לימודיהם באוניברסיטה, כמו הרצאות וסדנאות במיומנויות למידה, היכרות עם האוניברסיטה, הכרת הספרייה וחוות המחשבים, חלוקת זמן, מלגות ועוד.
 

ימי אוריינטציה והכנה לשנת הלימודים:

יום אוריינטציה לסטודנטים האמורים להתחיל את שנתם הראשונה באוניברסיטה. מטרת יום האוריינטציה הינה להציג לסטודנטים את סל השירותים של היחידה לשיווין הזדמנויות לסטודנטים ערבים, כחלק ממערך השירותים המוענקים מטעם דיקנט סטודנטים. בנוסף מטרת יום זה היא לחשוף את הסטודנט לאוניברסיטה טרם תחילת שנת הלימודים האקדמאית ולתת להם טיפים כללים שיעזרו להם להסתגלות במיוחד בשבועיים הראשונים.

יעוץ אישי

הייעוץ האישי כולל שיחות עם סטודנטים ע"פ פניות אישיות וצרכים. הנושאים העיקריים שעולים בפגישות אלו: מצוקה כלכלית ומלגות, הבנה והתמודדות עם המערכת האוניברסיטאית, מערכת המעונות ומצוקה נפשית. בנוסף תפקדו של היועץ לזהות ולמפות את הצרכים המערכתיים והארגוניים הנוגעים לכלל הסטודנטים ולא רק לפרט.

חונכות אקדמית

 

החונכות האקדמית מיועדת בעיקרה לסטודנטים בשנה א' ללימודי התואר הראשון. במסגרת תכנית זו נערכים מפגשים קבוצתיים לסטודנט בקורסי המבואות וקורסי מפתח בשנה א', כגון קורסים חוסמי שנה וקורסים עם שיעור כישלון גבוה.

 

חונכות חברתית

התכנית מיועדת לעזור לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה להסתגל למעבר לחיים האקדמיים והעצמאיים, על ידי כך שסטודנטים משנים מתקדמות חונכים סטודנטים בשנה הראשונה לימודיהם לתואר ראשון. הפרויקט כולל מפגשים קבוצתיים ומפגשים אישיים. הפגישות הקבוצתיות כוללים התייחסות לתכנים הבאים: דרכי השתלבות בלימודים, זהות אישית וחברתית, דילמות של סטודנטים ערבים, מיומנויות למידה, הכנה לבחינות וראיה עתידית אקדמית.
 

סדנאות עידוד לתואר שני

מטרת התכנית הינה לעודד סטודנטים להמשיך את לימודיהם האקדמיים לתארים מתקדמים ולהקנות להם את הידע והכלים לעשות זאת. הקבוצה מתמקדת בחשיבות של תארים מתקדמים, מהות הלימודים, עידוד לכתיבה וקריאה באנגלית, מפגש עם סטודנטים בתואר שני, מפגש על מלגות וחשיבות הישגים אקדמיים ותכנון קריירה אקדמית. הקבוצה אחת מיועדת לסטודנטים בשנת הלימודים האחרונה בתואר הראשון, והשנייה לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה בתואר השני.

תכניות התעסוקה

התכנית החלה לפעול לפני שנתיים בקמפוס ספרא בשיתוף פעולה עם צופן וכוונה בעיקר לסטודנטים למעדים המדויקים. הסטודנטים למדו פיתוח אפליקציות ועבדו על פרויקט מעשי שיתרום לשילובם בשוק ההייטק. השנה, הקמנו את מוקד התעסוקה הראשון בקמפוס הר הצופים בשיתוף פעולה עם קו משווה. במפגשים הועברו כלים בסיסיים להשתלבות בשוק התעסוקה. התכנים נוגעים בהקניית מיומנויות רכות למשתתפים: כתיבת קורות חיים, התנהגות בריאיון עבודה, שימוש במדיה החברתית לחיפוש עבודה. נוסף לכך, הוקמה תכנית לסטודנטים הפקולטה לחקלאות שכללה סיורים בחברות מובילות בתחום ומפגשים עם אנשים בעלי קריירה מרשימה.

ערבי תרבות

תכנית זו שואפת ליצירת אווירה המאפשרת ביטוי הזהות החברתית והתרבותית של הסטודנטים הערבים, כחלק מההוויה האוניברסיטאית. לשם כך מתקיימות פעילויות תרבותיות, כגון ערבים ספרותיים, אומנותיים ומוזיקליים הניתנים על ידי סטודנטים חובבניים או אמנים מקומיים, שיהיו חלק בלתי נפרד מהפעילות התרבותית באוניברסיטה.
 
 
 

יצירת קשר

הנהלה
שם
תפקיד
משרד
אימייל
דקר שמשון
מנהלת היחידה
82367
dakars@savion.huji.ac.il
אביעד הראל
מזכיר היחידה
 
equalo@savion.huji.ac.il
שוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים
שם
תפקיד
משרד
אימייל
בסמה קסיס 
רכזת תחום חברה ערבית
80263
Asep@savion.huji.ac.il
גאדיר עוסמאן
רכז פרויקטים 
 
ase-projects@mail.huji.ac.il
נועמתי טחאן
רכזת קמפוס הר הצופים 
 
asep.mountscopus@mail.huji.ac.il
אחמד דבאח
רכז קמפוס ספרא 
 
asep.safra@mail.huji.ac.il
סלווא חאלד
רכזת אקדמית עין כרם
 
asep.einkarem@mail.huji.ac.il
 
רכז קמפוס רחובות
 
asep.rehovot@mail.huji.ac.il
קריסטין פאר
רכזת תעסוקה 
 
asep.career@mail.huji.ac.il 
יותמי"ם חברה ערבית 
שם
תפקיד
משרד
אימייל
סירין אבו מיזר 
יות"ם פקולטה למדעי הרוח
 
hum_tutoring@savion.huji.ac.il
אסמאא אבו שמסיה 
יות"ם פקולטה למדעי הרוח
 
hum_advisort@savion.huji.ac.il
יאסמין אליאס
יות"ם ב"ס לחינוך
 
ase-Edu.counselor@mail.huji.ac.il
שאדה קשקוש
יות"ם ב"ס לחינוך
 
ase-edu.adviser@mail.huji.ac.il
דיאנה ג'יאר
יות"ם  ב"ס למנהל עסקים וחשבונאות 
 
ase-business.counselor@mail.huji.ac.il
מוחמד עזיאזה
יות"ם  פקולטה למדעי החברה
 
ase-social@mail.huji.ac.il
ג'נאן מג'אדלה
יות"ם  פקולטה למדעי החברה
 
ase-Social.adviser@mail.huji.ac.il
סברין עבאסי 
יות"ם ב"ס  עבודה סוציאלית
 
ase-social.counselor@mail.huji.ac.il
אימאן ח'אסקיה
יות"ם מכון הכימיה
 
ase-chemistry.adviser@mail.huji.ac.il
חנין טרביה 
יות"ם מכון לדמעי החיים
 
ase-biology.adviser@mail.huji.ac.il
עאסם עלייאן
יות"ם פקולטה  להנדסה ומדעי המחשב
 
ase-engineer.adviser@mail.huji.ac.il
למא עבד אל רזאק
יות"ם מדעי הרפואה
 
ase-med.adviser@mail.huji.ac.il
רגאד רובי 
יות"ם ב"ס סיעוד - שלוחת הדסה
 
ase-Nursing.hadassah@mail.huji.ac.il
מרים עאסי
יות"ם ב"ס סיעוד- שלוחת  אסף הרופא
 
ase-nursing.Asf@mail.huji.ac.il
נעמאן עליאן
יות"ם  ב"ס סיעוד - שלוחת קפלן
 
ase-Nursing.Kaplan@mail.huji.ac.il
בוטרוס סרור
יות"ם ריפוי בעיסוק  ורפואה
 
botros.srour@mail.huji.ac.il
 
יות"ם קמפוס רחובות
 
Asep.academic.rehovot@mail.huji.ac.il
מועתסם עומרי
יות"ם קמפוס רחובות
 
ase-adviser.rehovot@mail.huji.ac.il
מאריא פרחת
 יות"ם רפואת שיניים
 
ase-Dental.adviser@mail.huji.ac.il
בשאיר ח'טיב
יות"ם ב"ס  רוקחות
 
ase-pharm.adviser@mail.huji.ac.il
דניאל יפה יות"ם המכון לקרימינולוגיה  
Crim.Adviser@mail.huji.ac.il