תחום סטודנטים ערבים

היחידה הוקמה מתוך ההבנה כי קבלה לאוניברסיטה הינה רק המשוכה הראשונה בדרך לרכישת השכלה גבוהה, בייחוד עבור אוכלוסיות מוחלשות בחברה, המגיעות לאקדמיה עם חסמים וקשיים רבים. היחידה שואפת לתת מענים לצרכים הייחודיים של הסטודנטים הערבים, ולסייע בידן להגיע לקו הסיום בהצלחה.

צמצום הנשירה ומניעת גרירת התואר דורשים עבודה הן ברמה הפרטנית והן ברמה המערכתית האוניברסיטאית. הרמה הפרטנית מול הסטודנטים כוללת עבודה ישירה במישור האקדמי ועבודה במישורים המקיפים את חיי הסטודנטים מהבחינה החברתית, הכלכלית והתרבותית. עבודה במישורים האלה אינה פחות חשובה מזו שבמישור האקדמי, מאחר שהינה חלק מהמכלול של האתגרים שמתמודדים איתם סטודנטים בתואר הראשון בכלל ובשנת הלימודים הראשונה בפרט.

מודל העבודה הרב-שנתי עם הסטודנטים בתואר הראשון מתחיל מרגע מימוש הקבלה לאוניברסיטה ועד סיום התואר.

 

facebook בקרו אותנו בפייסבוק:
وحدة تكافؤ الفرص للطلبة العرب في الجامعة العبرية

 

 

 

 

הכנה לקראת הלימודים

תכנית צעד לפני כולם:

התכנית מיועדת להכין את הסטודנטים הן אקדמית, חברתית, מערכתית ורגשית למערכת ההשכלה הגבוהה. התכנית תכלול קורסים בתחום הלימודים הרלוונטי לפקולטה בה הסטודנט עתיד ללמוד. בנוסף ל: סדנאות חברתיות,סדנאות במיומנויות למידה,היכרות עם האוניברסיטה, הכרת הספרייה וחוות המחשבים ועוד.
 

קורס קיץ באנגלית והכנה לאקדמיה:

בתכנית זו אנו מציעים קורס אנגלית "רמה 2" בקיץ לסטודנטים ערבים, כאשר היחידה ממנת עלות הקורס ועלות השהות במעונות. מטרות הקורס: לאפשר לסטודנטים להתקדם בצורה ממשית ברמת האנגלית שלהם עוד לפני תחילת שנת הלימודים, ולהשקיע זמן ומאמץ רבים יותר בקורסי התוכן של שנה א'. שנית, במהלך שלושת השבועות של הקורס עוברים הסטודנטים מגוון של הכשרות ופעילויות שמטרתם הכנה לתחילת לימודיהם באוניברסיטה, כמו הרצאות וסדנאות במיומנויות למידה, היכרות עם האוניברסיטה, הכרת הספרייה וחוות המחשבים, ועוד.
 

 

יעוץ אישי

הייעוץ האישי כולל שיחות עם סטודנטים ע"פ פניות אישיות וצרכים. הנושאים העיקריים שעולים בפגישות אלו: מצוקה כלכלית ומלגות, הבנה והתמודדות עם המערכת האוניברסיטאית, מערכת המעונות ומצוקה נפשית. בנוסף תפקדו של היועץ לזהות ולמפות את הצרכים המערכתיים והארגוניים הנוגעים לכלל הסטודנטים ולא רק לפרט.

חונכות אקדמית

 

החונכות האקדמית מיועדת בעיקרה לסטודנטים בשנה א' ללימודי התואר הראשון. במסגרת תכנית זו נערכים מפגשים קבוצתיים לסטודנט בקורסי המבואות וקורסי מפתח בשנה א', כגון קורסים חוסמי שנה וקורסים עם שיעור כישלון גבוה.

 

חונכות חברתית

התכנית מיועדת לעזור לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה להסתגל למעבר לחיים האקדמיים והעצמאיים, על ידי כך שסטודנטים משנים מתקדמות חונכים סטודנטים בשנה הראשונה לימודיהם לתואר ראשון. הפרויקט כולל מפגשים קבוצתיים ומפגשים אישיים. הפגישות הקבוצתיות כוללים התייחסות לתכנים הבאים: דרכי השתלבות בלימודים, זהות אישית וחברתית, דילמות של סטודנטים ערבים, מיומנויות למידה, הכנה לבחינות וראיה עתידית אקדמית.
 

ערבי תרבות

תכנית זו שואפת ליצירת אווירה המאפשרת ביטוי הזהות החברתית והתרבותית של הסטודנטים הערבים, כחלק מההוויה האוניברסיטאית. לשם כך מתקיימות פעילויות תרבותיות, כגון ערבים ספרותיים, אומנותיים ומוזיקליים הניתנים על ידי סטודנטים חובבניים או אמנים מקומיים, שיהיו חלק בלתי נפרד מהפעילות התרבותית באוניברסיטה.
 
 
 

צור קשר