תחום קהילות לומדים

 

סטודנטים רבים מתקבלים לאוניברסיטה אך מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות והאישיות בשל קשיים כלכליים, אישיים, לימודיים, ו/או חברתיים, כמו גם קושי בשילוב לימודים עם חיי משפחה ומחויבויות נוספות. לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן התמודדות זו קשה אף יותר, כגון: סטודנטים בוגרי החינוך החרדי, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה, ותושבי פריפריה.
היחידה מפעילה את תכנית "קהילות לומדים" - תכנית הנחיה אקדמית לפיתוח מצוינות אקדמית בקרב הסטודנטים. ההנחיה ניתנת כשיעורי עזר, פרטניים או קבוצתיים, על ידי סטודנטים ותיקים שעברו בציונים גבוהים את הקורסים הרלוונטיים. שיעורי העזר יינתנו עבור הקורסים שהסטודנט מבקש את העזרה בהם, כמו גם הנחיה פרטנית באנגלית לפי הצורך. נוסף ללימוד התוכן האקדמי, ההנחיה מעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים בחוג הספציפי, ולכן אנו משתדלים שהמנחה יהיה מאותו החוג של הסטודנט.
כמו כן מסבסדת היחידה קורס קיץ באנגלית לסטודנטים ברמת מתקדמים א' וזאת על מנת להפחית מנטל האנגלית בשנה הראשונה לתואר ומעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים ועם הכתיבה והחשיבה האקדמית.

 

תוכניות היחידה

תכניות היחידה 

 1. קורס קיץ באנגלית והכנה לתואר ראשון
  הנרשמים לתואר ראשון בכל החוגים והקמפוסים באוניברסיטה העברית, שרמת האנגלית שלהם הינה 2, יכולים להשתתף בקורס קיץ באנגלית רמה 2 והכנה לתואר ראשון. השתתפות בקורס מורידה מנטל האנגלית בשנה הראשונה לתואר, ומעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים ועם הכתיבה והחשיבה האקדמית.
 2. ייעוץ והכוונה אישית
  סיוע בהתמודדות עם בעיות ודילמות אישיות המתעוררות בתקופת הלימודים והכוונה לאופציות העומדות בפני הפונה.  סיוע אישי - בניית תכנית לימודים, סנגור עצמי מול מחלקות ומזכירויות האוניברסיטה. סיוע אקדמי - באמצעות חונכות אקדמית ושיעורי עזר. סיוע כלכלי - סיוע באיתור המלגות המתאימות.
 3. ביצוע פעילות חברתית תמורת מלגה
  היחידה, בשת"פ עם קרנות שונות, מאפשרת לסטודנטים שמקבלים מלגת פר"ח, פיס, שח"ק, אימפקט, ועוד - לבצע את שעות הפעילות, להן הם מחויבים, בסיוע לסטודנטים בתחום לימודיהם בקהילת האוניברסיטה.
 4. שיעורי עזר לעולים חדשים
  סטודנטים עולים חדשים המוכרים על ידי המנהל לסטודנטים עולים זכאים לשיעורי עזר במקצועות הלימוד מן המניין (לא כולל לימודי שפה) וכן להתאמות הלימודיות הבאות: 
  הארכת זמן של 25%, עזרה מהמורה בהבנת שאלון הבחינה שימוש במילון או מילונית (שלא מאפשרת גישה לרשת האינטרנט).  ציוניהם לא יפגעו בגין שגיאות כתיב. התאמות אלו בתוקף לעולים/ות עד שבע שנים של לימוד בשפה העברית. 
  ניתן להפיק את הטופס לאחר סוף תקופת השינויים (שבועיים מתחילת שנה"ל) באתר המידע האישי  - תחת הלשונית התאמות בגין קשיים בשפה העברית.
  בכל שאלה ניתן לפנות לרכזת עולים, בכתובת הדוא"ל
 5. קהילות לומדים-למצוינות אקדמית
  פיתוח מצוינות אקדמית בקרב סטודנטיות וסטודנטים בעלי פוטנציאל מצוינות, בשנתם הראשונה ללימודים. התכנית מספקת שעתיים שבועיות של הנחיה פרטנית - אקדמית ואישית, לאורך כל שנת הלימודים,  על ידי סטודנטים מצטיינים בשנים מתקדמות.
 6. עתידים
  התכנית מסייעת לעתודאים מהפריפריה להשתלב באקדמיה בתחומי ההנדסה, המדעים המדויקים, הרפואה, המשפטים, הכלכלה ובמקצועות נוספים. כמו כן, ניתן ליווי צמוד המאפשר לסטודנטים התמודדות עם הפערים עמם הם מגיעים והאתגרים לאורך הדרך במישור האישי, החברתי, האקדמי והכלכלי.
  אחת ממטרות התוכנית הינה לפתח בקרב העתודאים מודעות, רגישות ואכפתיות חברתית לאוכלוסיות המוחלשות בחברה הישראלית, זאת על ידי מעורבות חברתית ופעילות התנדבותית משמעותית במגוון תחומים.
  תחומי סיוע:
  חניכה חברתית- ליווי אישי וקבוצתי על ידי חונך המשתייך גם הוא לתכנית ומלווה את הסטודנט לאורך שנת הלימודים הראשונה.
  חניכה אקדמית- סבסוד שיעורי עזר במקצועות השונים וסבסוד מרתונים אקדמיים בסמיכות לתקופת המבחנים.
  סיוע כלכלי - מתן מלגות קיום לזכאים לאורך תקופת הלימודים וכן קבלת מחשב נייד אישי בסמסטר השני ללימודים.

יצירת קשר

בוגרי החינוך החרדי

כחלק ממדיניות המועצה להשכלה גבוהה, מעניקה המועצה מעטפת לימודית-כלכלית לסטודנטים ולסטודנטיות בוגרי החינוך החרדי הלומדים לתואר הראשון והשני. התכנית באוניברסיטה העברית מיושמת על ידי היחידה לשוויון הזדמנויות שבדיקנט הסטודנטים. היחידה פועלת בשיתוף עם יחידות הדיקנט השונות, ומסייעת לסטודנטים לחלוש על אתגרים בתחומים שונים בדרכם למצוינות אקדמית.

מטרת העל של המעטפת היא קידום מצוינות אקדמית ומניעת מקרי נשירה. המטרה היישומית מכך היא מתן תמיכה מרבי לכל סטודנט בוגר החינוך החרדי, תוך איזון בין צרכיו האישיים, הכלכליים והאקדמיים, ולצד ראייה מערכתית-הוליסטית של כלל צרכי הסטודנטים בוגרי החינוך החרדי.

המענים הניתנים בתוכנית דרך היחידה לשוויון הזדמנויות:

1.         תמיכה אקדמית

2.         סיוע במתן ליווי פסיכולוגי

3.         סבסוד אבחונים לבעלי לקויות למידה

4.         אירועי תרבות

5.         ליווי אישי והכוונה

יוצאי אתיופיה

כחלק ממדיניות המועצה להשכלה גבוהה, המועצה החלה להעניק תכנית רב שנתית ותקצוב מעטפת לימודית-כלכלית לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר לומדים תואר ראשון.
המענים הניתנים בתוכנית דרך היחידה לשוויון הזדמנויות:
א.         תמיכה אקדמית
ב.         סבסוד טיפול פסיכולוגי
ג.          סבסוד אבחונים לסטודנטים בעלי לקויות למידה
ד.         סיוע בתשלום עבור מעונות
ה.         סיוע בתשלום עבור שכר דירה
ו.          החזרי הוצאות נסיעה