סיוע כלכלי

מידע כללי

יחידת הסיוע מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים נזקקים המתקשים במימון הוצאות הלימודים והנהלת האוניברסיטה מקציבה משאבים כספיים רבים לשם כך. 

המלגות מיועדות לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תארים מתקדמים: תואר שני, ד"ר לרפואה ולרפואת שיניים בשנים הקליניות (ד-ו), ד"ר לרפואה ווטרינרית, תעודת הוראה.

סוגי המלגות

מלגות הסיוע מוענקות הודות לכספי תורמים של האוניברסיטה העברית מהארץ ומהעולם:
לתלמידי התואר הראשון:
מלגות סיוע כלליות - ברוב המקרים, סכומי המלגות 4,500 ₪ או 5,000 ₪.

לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תארים מתקדמים:
מלגות סיוע ייעודיות - מוענקות לפי דרישות ותנאים ספציפיים של התורמים, כמו תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד. סכומי המלגות משתנים בהתאם לכל תרומה.

קריטריונים להענקת מלגות

ככלל, זכאות למלגה נקבעת על סמך מצב סוציו-אקונומי בבית הוריו של מבקש המלגה. המצב הכלכלי מוערך לפי הכנסה חודשית ברוטו לנפש. הפונים בבקשה למלגת סיוע יידרשו להציג אישורי הכנסה. 
על הסטודנט להיבחן על מכסת הנ"זים הדרושה ולעמוד בתנאי מעבר משנה לשנה בכפוף לדרישות הפקולטה שבה הוא לומד.
סטודנט שהכנסותיו/הכנסות משפחתו גבוהות יחסית (לפי קביעה של ועדת הסיוע), לא יהיה זכאי למלגה גם אם ממוצע ציוניו גבוה.

קבלת המלגה מותנית בהסדרת תשלומי שכר לימוד ו/או בהגשת תכנית לימודים. 
האוניברסיטה רשאית לדרוש מהסטודנט להחזיר את כל הסכום שקיבל על חשבון המלגה או את חלקו בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י האוניברסיטה במקרים האלה:

 1. הפסקת לימודים - ביוזמת הסטודנט ו/או לפי החלטת מוסדות האוניברסיטה.
 2. גילוי פרטים בלתי נכונים שנמסרו ע"י ה סטודנט ושימשו יסוד להענקת המלגה ו/או אי-עדכון שינויים בפרטים אשר מולאו בעת הגשת טופס הבקשה.
 3. אם לא מילא הסטודנט את הדרישות שצוינו כחובה על כל הסטודנטים ע"י המסגרת האקדמית המתאימה.

הגשת בקשה למלגה

הגשת בקשה למלגת סיוע נעשית באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה העברית במידע אישי מלגות

מועדי הגשת בקשה למלגה

מתקבלים חדשים לאוניברסיטה: בתוך 30 יום ממועד קבלה ללימודים

סטודנטים ותיקים: בחודשים מרץ-יולי בשנה"ל הנוכחית

מלגות סיוע לתואר בוגר

רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר ראשון, להוציא:

 1. סטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון נוסף.
 2. סטודנטים במעמד של "תלמיד מיוחד".
 3. סטודנטים הלומדים לשנת השתלמות לחשבונאות.
 4. סטודנטים המקבלים תמיכות נוספות: פטור משכר לימוד; מלגות קיום; מלגות דיור ועוד, בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה (קרנות, ארגונים ועמותות, עתודה צבאית, ביטוח לאומי ועוד) בסכום העולה על שכר לימוד מלא כפול, 25,000 ₪. 

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים מוענקות מכספי תורמים. זכאות למלגה נקבעת על סמך מצב סוציו-אקונומי ובהתאם לעמידה בדרישות הספציפיות של התרומה (תחום לימודים, הצטיינות בלימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד). 
על כן, המשאבים העומדים לחלוקת מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים מוגבלים. 
בעת קביעת זכאות למלגה מובאות בחשבון תמיכות אחרות שמקבל הסטודנט. סטודנטים המקבלים תמיכות נוספות: פטור משכר לימוד; מלגות מחיה; מלגות קיום; מלגות דיור ועוד, בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה (קרנות, ארגונים ועמותות, עתודה צבאית, ביטוח לאומי ועוד), לא יהיו זכאים למלגת סיוע. 

במסגרת שיתוף האוניברסיטה עם מלגות מתרומות, מומלץ להגיש בקשה למלגה לתלמידים העונים על הקריטריונים האלה:

 • תלמידים במצב סוציו אקונומי נמוך.
 • תלמידים מצטיינים במצב סוציו אקונומי נמוך.
 • תלמידים תושבי ירושלים מלידה שהינם נכי צה"ל או בני משפחות שכולות.
 • תלמידים תושבי הרצליה במצב סוציו אקונומי נמוך.
 • תלמידים יתומי צה"ל או נפגעי פעולות איבה.
 • תלמידים נוצרים יתומים במצב סוציו אקונומי נמוך.

רשאים להגיש בקשה למלגה תלמידים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר באחת מהקטגוריות האלה:

 1. תלמידי תואר מוסמך (פרט לתכניות מנהלים) בשנים א-ג הלומדים בהיקף של 50% ומעלה (להוציא תלמידים שקיבלו מלגות כמספר שנות התקן לתואר).
 2. תלמידי ד"ר לרפואה וד"ר לרפואת שיניים בשנים ד-ו הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 3. תלמידי ד"ר לרפואה וטרינרית הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 4. תלמידי תעודת הוראה בשנים א-ב.
 5. תלמידי שנת השלמה למוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית הלומדים בהיקף שנקבע ע"י ביה"ס.

מידע נוסף על מלגות ופרסים

אתר המלגות האוניברסיטאי

אתר המלגות הוא מנוע חיפוש מלגות אינטרנטי שבו יכולים התלמידים לאתר מלגות רלוונטיות עבורם, לפי תואר ותחום לימודים. לאתר המלגות.

מלגות להגשה עצמית

להלן חלק מהמלגות שניתן להגיש אלין מועמדות באופן עצמאי:

הקרן לעידוד השכלה גבוהה ללומדים מהפריפריה

תוכנית "ממדים ללימודים" לחיילים משוחררים 

תכנית מלגות אירתקא לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הלומדים "מקצועות מועדפים" במשק

מלגות ומענקים מטעם משרד החינוך

קרן אימפקט ללוחמים משוחררים

קרן הישג לחיילים בודדים משוחררים

קרן גרוס לקידום חיילים משוחררים

מלגות מפעל הפיס מלגות פיס להשכלה גבוהה

אייסף הקרן הבין-לאומית לחינוך לצמצום פערים חברתיים בישראל

מלגות היא"ס לסטודנטים עולים

מלגת מנהיגי שוליך ללומדים במקצועות המדעים, ההנדסה, הטכנולוגיה והמתמטיקה

מלגות מושל לסטודנטים המגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר הלומדים במקצועות רפואה, מדעים ומתמטיקה, הנדסה ומדעי המחשב, טכנולוגיה, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה

קרן מכבים לסטודנטים בעלי זיקה לאיראן

קרן יהושע סלטי לסטודנטים עם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו או לתרבות/מורשת לאדינו  

קרן זאביק לבוגרי סיירת צנחנים

אתר המלגות Milgapo, בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

מלגה פה הינו מיזם בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית שמטרתו לסייע לסטודנטים בתחום איתור המלגות והגשתן. המערכת החדשה של מלגהפה מכילה יותר מ-800 מלגות שונות ומעודכנות. הצפייה במערכת ללא תשלום.

 

 

יצירת קשר

דיקנט הסטודנטים | יחידת הסיוע, בניין פרנק סינטרה קומת הכניסה

קבלת קהל ומענה טלפוני: בימים א-ה בשעות 09:00-13:00 

טלפון: 02-5882881

מערכת הפניות האוניברסיטאית