07b1c830e2aa57c59a123c08fab83c93

תכניות התעסוקה

התכנית החלה לפעול לפני שנתיים בקמפוס ספרא בשיתוף פעולה עם צופן וכוונה בעיקר לסטודנטים למעדים המדויקים. הסטודנטים למדו פיתוח אפליקציות ועבדו על פרויקט מעשי שיתרום לשילובם בשוק ההייטק. השנה, הקמנו את מוקד התעסוקה הראשון בקמפוס הר הצופים בשיתוף פעולה עם קו משווה. במפגשים הועברו כלים בסיסיים להשתלבות בשוק התעסוקה. התכנים נוגעים בהקניית מיומנויות רכות למשתתפים: כתיבת קורות חיים, התנהגות בריאיון עבודה, שימוש במדיה החברתית לחיפוש עבודה. נוסף לכך, הוקמה תכנית לסטודנטים הפקולטה לחקלאות שכללה סיורים בחברות מובילות בתחום ומפגשים עם אנשים בעלי קריירה מרשימה.