חונכות חברתית

התכנית מיועדת לעזור לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה להסתגל למעבר לחיים האקדמיים והעצמאיים, על ידי כך שסטודנטים משנים מתקדמות חונכים סטודנטים בשנה הראשונה לימודיהם לתואר ראשון. הפרויקט כולל מפגשים קבוצתיים ומפגשים אישיים. הפגישות הקבוצתיות כוללים התייחסות לתכנים הבאים: דרכי השתלבות בלימודים, זהות אישית וחברתית, דילמות של סטודנטים ערבים, מיומנויות למידה, הכנה לבחינות וראיה עתידית אקדמית.