תכנית אייסף

התכנית לפיתוח מנהיגות – קרן אייסף

 אייסף הקרן הבינלאומית לחינוך" הינה קרן מלגות פרטית מהוותיקות בישראל וארגון חברתי, ציוני, הפועל למען צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות בחינוך בחברה הישראלית באמצעות הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה.
 

הערכים המרכזיים לאורם פועלת קרן אייסף הינם טיפוח החינוך ככלי מרכזי לפיתוח אישי ולאומי, העצמת המחויבות החברתית, חיזוק הזהות האישית והחיבור לשורשים כחלק מהרב - תרבותיות הישראלית, וחיזוקה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.

אוכלוסיית היעד העיקרית, בה רואה אייסף את המפתח להגשמת חזונה, הינם סטודנטים יוצאי צבא/ שירות לאומי, המגיעים מהפריפריה הכלכלית והחברתית של ישראל, בעלי פוטנציאל למצוינות אישית, להצלחה אקדמית ובעלי רקע ועניין במעורבות חברתית.

חברות בתוכנית אייסף כוללת - השתתפות בתוכנית למחויבות חברתית ומנהיגות הכוללת 16 מפגשים במהלך השנה (בימי שישי), השתתפות בפעילות  חינוכית-קהילתית בהיקף של 4 שעות שבועיות, ליווי אישי ואקדמי, מלגה גבוהה בשיתוף עם האוניברסיטה העברית.

סטודנטים החברים בקרן נהנים מתמיכה משמעותית תוך חיבור בין הזהות האישית, המחויבות החברתית והפעילות הקהילתית. הקרן תומכת ומלווה סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי ומעניקה לחבריה מערך סיוע נרחב מעבר למלגת הלימודים.

גובה המלגה הינו בין 20,000 ל-25,000 ש"ח לשנה לסטודנט לתואר ראשון, ו-18,500 ש"ח לשנה לסטודנט לתואר שני.
תהליך הקבלה לחברות בתוכנית אייסף מותנה במילוי טפסים אישיים, סדנת מיון וראיון אישי.

סטודנטים המעונינים להגיש מועמדות לחברות בתוכנית אייסף מתבקשים למלא טפסי מועמדות באתר אייסף החל מחודש מאי, ובנוסף להגיש בקשה למלגת סיוע במדור הסיוע של האוניברסיטה העברית - הקבלה לקרן אייסף מותנית בקבלה מלגה זו.

ההרשמה לקרן אייסף לשנת תשפ"א נפתחת בתאריך 1.6.20
מידע נוסף על קרן אייסף נתן למצוא באתר אייסף יש לפנות למיכל עולי מנהלת התכנית בדוא"ל michal@isef.org.il