פעילות ציבורית ותאי סטודנטים

תאי סטודנטים

מדי שנה פועלים באוניברסיטה כ- 40 תאים סטודנטיאלים במגוון נושאים פוליטיים וחברתיים.
סטודנטים המעונינים לקיים פעילות ציבורית סדירה במהלך שנת הלימודים, רשאים להירשם כ"תא"

יש לקרוא את תקנון פעילות ציבורית 2018 טרם פתיחת תא.

הרשמה מקוונת לסטודנטים רשומים

בקשה להפגנה

כתב שיפוי

קובץ הסבר - הרשמה כתא פעיל באוניברסיטה העברית

פורמט בקשות אישורי כניסה לאוניברסיטה

עדי גיגי, רכזת פעילות ציבורית ופוליטית
שעות קבלת קהל: ימי שני בין השעות 12:30-14:00 ובתיאום מראש.
פנייה במייל: studentcells@savion.huji.ac.il
02.5881578
054.8820576
קמפוס הר הצופים, בנין פרנק סינטרה, קומה שנייה חדר 436.