פעילות ציבורית ותאי סטודנטים

תאי סטודנטים

מדי שנה פועלים באוניברסיטה כ- 40 תאים סטודנטיאלים במגוון נושאים פוליטיים וחברתיים.
סטודנטים המעונינים לקיים פעילות ציבורית סדירה במהלך שנת הלימודים, רשאים להירשם כ"תא"

יש לקרוא את תקנון פעילות ציבורית 2018 טרם פתיחת תא.

הרשמה מקוונת לסטודנטים רשומים

בקשה להפגנה

כתב שיפוי

שעות קבלה ימי חמישי בין השעות 10:00-12:15 ובתיאום מראש,
בקי מזרחי-מצלאוי, רכזת פעילות ציבורית ופוליטית
פנייה במייל: taeystudentim@gmail.com
02.5881578
054.8820576
קמפוס הר הצופים, בנין פרנק סינטרה, קומה שנייה חדר 439.