פעילות ציבורית ותאי סטודנטים

תאי סטודנטים

מדי שנה פועלים באוניברסיטה כ- 40 תאים סטודנטיאלים במגוון נושאים פוליטיים וחברתיים.
סטודנטים המעונינים לקיים פעילות ציבורית סדירה במהלך שנת הלימודים, רשאים להירשם כ"תא"

יש לקרוא את תקנון פעילות ציבורית 2018 טרם פתיחת תא ובנוסף את קובץ נהלים נוספים (בתחתית העמוד)

הרשמה מקוונת לסטודנטים רשומים

בקשה להפגנה לאלו שאינם שייכים לתא סטודנטיאלי

כתב שיפוי

קובץ הסבר - הרשמה כתא פעיל באוניברסיטה העברית

פורמט בקשות אישורי כניסה לאוניברסיטה

תמר ליקכמכר, רכזת פעילות ציבורית ופוליטית
שעות קבלת קהל: ימי שני בין השעות 13:00-14:30 ובתיאום מראש.
פנייה במייל: studentcells@savion.huji.ac.il

מספר טלפון:054-8820576

קמפוס הר הצופים, בנין פרנק סינטרה, קומה ראשונה חדר 325.