רכז דת ומסורת

בכל קמפוס בתי כנסת ליהודים וכן חדרי תפילה למוסלמים. תפילות סדירות מתקיימות מדי יום, כמו כן ניתנים גם שירותי ייעוץ בנושאים הלכתיים ומסורתיים. היחידה מארגנת ערבי עיון, סימפוזיונים, תוכניות לחג ומועד, שבתונים ועוד. ניתן לקבל מידע מידע בנושאי כשרות, לוח השנה האקדמי, לוח חגים, קיום שמחות ועוד.

תוכניות לימוד שונות, שיעורי קודש (תנ"ך, גמרא, מחשבה ועוד) בשיתוף עם גורמים שונים: בית הלל, תכלת, חברים וקשר יהודי.

בשיתוף עם ארגון רבני צוהר, משרד לרישום זוגות המעוניינים להתחתן.