קבלת התאמות בדרכי היבחנות

לסטודנטים בתואר ראשון:

  1. אם בידך אבחון תקף מחמש השנים האחרונות שנעשה ע"י מערכת מת"ל עלייך לגשת עם האבחון למזכירות הפקולטה בה אתה לומד (רוח,חברה,טבע וכו..). ההתאמות תיבחנה בהתאם להמלצות הדו"ח, ובהתאם למידת הישימות של המוסד. 
  2. אם בידך אבחון תקף מחמש השנים האחרונות, שלא נערך באחד ממכוני המת"ל אבחונך יחוייב בבדיקה ע"י היחידה. עלות הבדיקה-140 ₪. הגשת האבחון לבדיקה נעשית דרך המזכירות לענייני הוראה של הפקולטה. רצוי להגיש עותק מדוח האבחון לבדיקה עד כחודש לפני תקופת המבחנים.
  3. אם האבחון שבידך נעשה לפני יותר מחמש שנים-עלייך לחדש את האבחון.

לסטודנטים בתואר שני:

אם האבחון שבידך נעשה מגיל 22 ואילך, וקיבלת התאמות בתואר ראשון, עליך לגשת עם האבחון למזכירות הפקולטה בה אתה לומד. במידת הצורך, הפקולטה תעביר את האבחון לבדיקת היחידה. למעט מקרים מיוחדים איננו מחייבים לבצע אבחון נוסף לקראת תואר שני.

סיוע פרטני:

היחידה מספקת את כל מגוון השירותים, שסטודנט לקוי למידה עשוי להזדקק להם כמו: אבחון לקויי למידה והפרעות קשב, מתן התאמות לסטודנטים בהתאם לקשייהם ובהתאם לתחום התוכן הנלמד, ליווי כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן, ייעוץ, הדרכה בנושא אסטרטגיות למידה ותכנון זמן, ליווי ותמיכה.

סוגי השרות הניתנים ביחידה הם:

  1. ייעוץ כללי ללא תשלום בנושא לקויות למידה והפנייה לאבחונים - היחידה מספקת מענה לשאלות כלליות בנושא לקויות למידה והשלכותיהן, ייעוץ בענייני אבחון, דרכי התמודדות ותכנית טיפולית.
  2. סיוע פרטני בשיפור כישורי למידה- ביחידה ניתן לקבל סיוע פרטני לשיפור כישורי הלמידה בתחומים כגון: ארגון ותכנון זמן וחומרי למידה, ארגון מערכת לימודים, הכנה לבחינות, ייעול הזיכרון, אסטרטגיות לקריאה מהירה ולסיכום חומר לימודי, קריאת מאמרים, קריאה והבנה של שאלות ושל הוראות וכן סיוע בכתיבת עבודות ותרגילים.
  3. תמיכה רגשית - היחידה נמצאת בסמוך לשירותי הייעוץ לסטודנט ומקיימת עמם שיתוף פעולה הדוק. במקרה הצורך ובהסכמת הסטודנט, ניתן להפנותו לקבלת טיפול פרטני או לטיפול בחרדת בחינות, בנוסף לעבודה על מיומנויות למידה.

** כל השירותים הניתנים במרכז הם בעלות של עד 150 ₪ לשנה.