פרסומים

 

 פרויקט מייקרז תשעט - תחרות באירופה

במסגרת פרויקט ״מייקרז״ מטעם תכניות הנוער ביחידה למעורבות חברתית ומהנדסים ללא גבולות- תלמידי בית הספר  ״ויצו בית הכרם״ בנו קיר טיפוס לפנדה האדומה בגן החיות התנכי. הקיר נבנה לאחר תהליך שנתי של התנסות ולמידה בבית הספר בשילוב סטודנטים מדהימים הלומדים בקמפוס אדמונד י.ספרא גבעת רם. לאחר תהליך הלמידה וכחלק מפרויקט הסיום של התלמידים, הם בחרו לבנות מתקן שיסייע לפנדה האדומה במרחב המצומצם בגן החיות

 

פרויקט מייקרז הוקם והובל על ידי סטודנטים מתנדבים בשאיפה לחשוף בני נוער בבתי ספר מקצועיים לנושאים סביבתיים וירוקים תוך ניסיון ומתן פתרונות ירוקים לקהילה בה הם חיים. התלמידים בשנת הלימודים תשע״ט בחרו בסיוע לבעלי החיים

 

כעת מתקיימת תחרות בגני החיות באירופה, על כל מיני מבנים שנוצרו בעולם למען בעלי חיים השוהים בגני חיות

הקיר טיפוס שלנו קיין בגן החיות התנכי בירושלים וכעת מועמד מוביל בתחרות!

 

 

נשמח מאוד אם תוכלו לעשות לייק לתמונה מס׳ 29! ולבקש מעוד אנשים שיעשו לייק לתמונה! ❤️❤️

 

 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1602520223235010&id=325930850893960&set=a.1602518273235205

 

 

 

מלגות סיוע!! משרד החינוך

נפתחה הרשמה להגשת בקשה לסיוע להלוואה או למלגה של משרד החינוך לשנת הלימודים תש"ף. 

המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מידי שנה מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע, הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג,

וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי.

בקרן הסיוע קיים מסלול מלגות נוסף המיועד לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, והינם הורים לילד אחד לפחות ונכללים בתנאים מיוחדים.

גם מי שפנה/קיבל מלגת סיוע אצלנו יכול לפנות ולקבל.  

ההרשמה להגשת מועמדות מתקיימת בין התאריכים:

מיום ראשון י"ט בחשוון תש"ף עד יום שלישי ג' בטבת תש"ף, 17/11/2019 עד 31/12/2019.

 

 

לסטודנטים לתואר בוגר יוענק פטור בהיקף של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה

בעקבות חקיקת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018 ,החליטה האוניברסיטה ליישם את החוק באופן הבא:

  1. לסטודנטים לתואר בוגר יוענק פטור בהיקף של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה )בתכניות לימודים שבהם מוטלת חובה לימוד קורסי אבני פינה( או במקום קורס אחר בהיקף של 2 נ"ז שייקבע החוג )בתכניות לימודים שבהם אין נלמדים קורסי אבני פינה(, פעם אחת בלבד במהלך לימודיהם, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות )להלן: "פעילות מזכה"(: פעילות התנדבות, שירות מילואים, השתתפות בנבחרת ספורט של האוניברסיטה או בתזמורת האוניברסיטה.
  2. הפטור האמור יוענק לסטודנטים שלומדים לתואר בוגר אשר בשנת הלימודים שבה בוצעה הפעילות המזכה למדו לפחות מחצית מהנ"ז הנדרשים לפי תכנית הלימודים לתואר. ההסדר יחול על כל מי שלומדים לתואר בוגר בתשע"ט ואילך בגין פעילות מזכה שתעשה בשנת הלימודים תשע"ט ואילך. סטודנטים שכבר השלימו את מכסת הלימודים שלהם בקורסי אבני פינה לפני שנת הלימודים תשע"ט לא יוכלו לנצל את הפטור.
  3. פעילות חברתית מזכה: פעילות חברתית וקהילתית של 40 שעות בפועל (לא כולל שעות הכשרה, הדרכה או הגעה למקום הפעילות) שנעשתה בהתנדבות במהלך שנת לימודים אח, שלא התקבלו בגינה שכר או מלגה. פעילות חברתית תוכר כפעילות מזכה רק אם התקיימה בנוסף ומחוץ למסגרות הכשרה, פרקטיקום, שעות קליניות, המהוות חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים. סוגי הפעילויות המזכות: פעילויות חונכות אקדמית או אישית במסגרת דיקנט הסטודנטים, מתוך רשימת פעילויות שתיקבע על ידי דיקן הסטודנטים; ופעילויות באחת המסגרות שנכללת ברשימה שתתפרסם באתר היחידה למעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים, או במסגרת אחרת אשר זכתה לאישור הדיקנט טרם התחלת הפעילות החברתית. על הפעילות החברתית להיעשות באופן בו לא תיפגע בנוכחות של הסטודנטים בשיעורים ובמילוי כל דרישה אקדמית אחרת.
    שירות מילואים מזכה: שירות מילואים של 14 ימים לפחות שנעשה בשנת לימודים אחת ומתוכם שירות של חמישה ימים לפחות ברצף; או שירות של 21 ימים לפחות (גם ללא רצף ימים כאמור).
    ייצוג מזכה: ייצוג האוניברסיטה בנבחרת ספורט של האוניברסיטה או השתתפות פעילה בתזמורת האוניברסיטה.

פעילות ציבורית ותרומה לקהילה

מדריך לסגל ההוראה התאמות בדרכי הוראה והבחנות עבור סטודנטים עם הפרעות קשב, ליקויי למידה, מגבלות חושיות, פיזיות ונפשיות

מדריך לתקופת הבחינות 2020

מודל האו"ם