היחידה למעורבות חברתית

חזון היחידה למעורבות חברתית

​חזון היחידה למעורבות חברתית הוא להיות מגדלור  המקדם חיבור ומפגש בלתי-אמצעי בין האוניברסיטה העברית לקהילות המגוונות ביניהן היא שוכנת, באמצעות פעילויות המהוות חלק  בלתי נפרד מהמסלול הסטודנטיאלי. היחידה פועלת בלב האוניברסיטה העברית, ומהווה בית לתכניות ופעילויות חברתיות מגוונת, הפתוחות בפני סטודנטים המגיעים מרקע מגוון, למטרות העשרה, התפתחות אישית, אקדמית ומקצועית. 

היחידה שואפת לפיתוח וקידום מודעות, מעורבות ואחריות חברתית בקרב כלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה, כמי שעתידים להיות דור המנהיגות של המחר, מתוך אמונה ורצון לקדם ערכים של שוויון הזדמנויות, ערבות הדדית ואחריות חברתית, במטרה לחזק את החוסן החברתי של החברה הישראלית.

היחידה כגורם מקצועי מוביל, שואפת לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כלל הפקולטות, סגל אוניברסיטאי אקדמי ומנהלי וכן גופים אסטרטגיים בממשל המרכזי, מקומי ובחברה האזרחית, מתוך אמונה כי יצירת שותפויות מהווה בסיס מרכזי להעמקת המעורבות של האקדמיה הקהילה.​

תרומת האוניברסיטה העברית לקהילה

 השפעת התכנית קלף מנצח על משתתפיה

דבר מנהלת היחידה למעורבות חברתית

סטודנטיות וסטודנטים יקרים

היחידה למעורבות חברתית מיישמת הלכה למעשה את היעוד השלישי של האוניברסיטה, לצד מחקר והוראה והוא יצירת חיבור ותרומה של האקדמיה לקהילה.

אני מזמינה אתכן ואתכם, מנהיגות ומנהיגי דור העתיד לקחת חלק בחשיבה, דיון, ליבון ועשייה למען שינוי חברתי, למען חברה שוויונית יותר שבבסיסה ערכים של צדק וזכויות חברתיות.

אני תקווה כי תמצאו ביחידה מסגרת לפעילות ולמעורבות חברתית רצינית שבה תוכלו לתרום ולהיתרם, שבה תוכלו לחדד ולפתח מודעות ורגישות חברתית למען אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית הן בתכניות נושאות מלגה והן בתכניות המעניקות 2 נקודות זכות במסגרת קורסי אבני פינה בתואר ראשון.

מעבר לכך מזמינה אתכם לקחת חלק באירועי היחידה המגוונים המתקיימים בכל אחד מהקמפוסים ועוסקים בסוגיות חברתיות על סדר היום הציבורי.

מדיניות היחידה היא מדיניות של דלת פתוחה אל תהססו לפנות, לשאול ולהציע.

מאחלת לכם עשייה חברתית בעלת סיפוק ומשמעות

יפעת כהן חדד,

מנהלת היחידה למעורבות חברתית

טלפון - 02-5882364

אימייל sociali@savion.huji.ac.il