סינון מוקדם של בקשות

כל בקשה שמוגשת תעבור לסינון מוקדם אצל רכזת הרווחה בדיקנט הסטודנטים.

בקשות שעניינן אינו נסיבות חריגות ובלתי צפויות, כגון אלה שיפורטו להלן, לא יובאו לדיון בפני הוועדה:

  • אי עמידה במועד האחרון לשינויים של תכנית הלימודים מפאת שכחה.
  • אי מציאת עניין בתכני קורס.
  • עומס לימודי, תעסוקתי או משפחתי.
  • אי קבלת אישור ממקום העבודה ליציאה ללימודים.
  • נסיעה לחו"ל שלא בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.
  • פניות אחרות שלא בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.