נציבת קבילות סטודנטים

לנציבה סמכות עצמאית ובלתי תלויה לטיפול בקובלנות המתקבלות על ידי סטודנטים ומועמדים ללימודים בעניינים אקדמיים מנהליים ואישיים. כמו כן, מהווה נציבת הקבילות סמכות לערעורים על החלטת וועדת הערעורים בענייני שכר לימוד.
התקנון המלא של נציבות קבילות סטודנטים באתר האוניברסיטה.

נציבת קבילות סטודנטים: פרופסור אסתי שהמי טלפון : 02-5882911
דואר אלקטרוני: kvilot@savion.huji.ac.il
קבלת קהל בימי שלישי , לאחר תיאום (עדיף במייל).