נציבה למניעת הטרדה מינית

סטודנטית או סטודנט המבקשים להגיש תלונה בעקבות אירוע של הטרדה מינית יפנו לנציבה או לסגנים בקמפוסים. תקנון למניעת הטרדה מינית נמצא במזכירויות הפקולטות והחוגים למידע נוסף באתר מניעת הטרדה מינית באוניברסיטה העברית

פניות לנציבוּת להתייעצות ודיווחhatrada@savion.huji.ac.il  |  טלפון 054-8820889

למענה מיידי במקרים דחופים שלא בשעות הפעילות של הנציבות, ניתן לפנות לאגף הבטחון.

בראש הנציבות עומדות הנציבוֹת למניעת הטרדה מינית, נציבה אחת מהסגל המנהלי ונציבה אחת מהסגל האקדמי:

פרופ' נעמי אורי
נציבה למניעת הטרדה מינית
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, המכון למדעי הצמח
טלפון: 08-9489605
דוא"ל: naomi.ori@mail.huji.ac.il

עו"ד מאיה צמח
נציבה למניעת הטרדה מינית
קמפוס הר הצופים, בניין המינהלה
טלפון: 02-5881296
דוא"ל: mayat@savion.huji.ac.il

 

במסגרת הנציבוּת פועל גם מערך של סגני/ות נציבה בקמפוסים השונים, וכן מערך של סיוע וליווי