נציבה למניעת הטרדה מינית

סטודנטית או סטודנט המבקשים להגיש תלונה בעקבות אירוע של הטרדה מינית יפנו לנציבה או לסגנים בקמפוסים. תקנון למניעת הטרדה מינית נמצא במזכירויות הפקולטות והחוגים למידע נוסף באתר מניעת הטרדה מינית באוניברסיטה העברית

נציבות תלונות לעניין הטרדה מינית:

פרופסור נעמי אורי
עו"ד מאיה צמח
טלפון: 02-5881043,

       054-8820889

דואר אלקטרוני :hatrada@savion.huji.ac.il