נושאים שאינם בטיפול הוועדה

פניות בנושאי שכר לימוד בהקשר של הורות יש לפנות למייל

פניות בנושאי שכר לימוד בהקשר של מילואים יש לפנות למייל

כמו כן, הוועדה איננה דנה בבקשות לביטול דמי אבטחה, דמי רווחה, דמי אגודת הסטודנטים, וחיוב בריבית.