פניה לשירות הפסיכולוגי

פניה לשירות הפסיכולוגי

 

 

המעוניינים לפנות לייעוץ מוזמנים למלא טופס פנייה ראשוני באופן מקוון. 

תהליך הפניה כולל מילוי של שאלון* היכרות קצר שישלח אליך במייל תוך 24 שעות ממועד הפניה, וכן שיחה טלפונית עם פסיכולוג/ית מצוות השרות, שנועדה להעריך את הצורך הטיפולי והאפשרות לקבלת מענה במסגרת השרות. זאתבהתאם לאופי הפנייה וזמינות השרות, בתקופה זו, בקמפוס בו הנך לומד/ת. 

הפנייה לשירות הפסיכולוגי ותהליך הטיפול בו נשמרים בסודיות מלאה. לא יימסר כל מידע לגורמים באוניברסיטה העברית או מחוצה לה, אלא על סמך הסכמה מפורשת והרשאה בכתב מצדך. 


*לאור הצורך בשמירה על אבטחה וחיסיון המידע, לא ניתן לשמור את השאלון במהלך המענה עליו או לענות עליו בהמשכים וכן הקישור לשאלון יהיה זמין לארבעה ימים ממועד שליחתו.

  

עלות פגישה לסטודנט – 190 ₪