נהלי הגשת ולת"ם - ועדה לתיאום שירות מילואים

ניתן להגיש ולת"ם לשירות של 6 ימים ומעלה. zahal logo
מומלץ לבדוק טרם הפנייה לולת"ם פיתרון דרך מפקד ישיר
סטודנטים בשנה א'– אנא וודאו שאתם מוכרים כסטודנטים ביחידתכם. יש לשלוח ליחידה אישור לימודים

תואר ראשון – ניתן להגיש בקשה לולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) החל משישים יום ועד שלושים יום טרם יום הגיוס. יום הדיון יערך 21 ימים טרם יום הגיוס.תואר שני – ניתן להגיש, במידה ולומדים 3 קורסים ומעלה, רק בתקופת בחינות, ובמידה והשירות הוא למעלה מ-21 ימים. יש לצרף אישור לימודים, מערכת שעות ולוח בחינות.

מכינה – יש להחתים את מזכירות המכינה על הטופס

סטודנטים ששירותו כפאראמדיקים וכן תלמידי רפואה משנה ב' ומעלה - יש להגיש את הטפסים לולת"ם רופאים בפקס 03-7376312, ולוודא הגעה בטלפון מס' 03-7379536. הטפסים מועברים לפיקודים, ולכן הטיפול בבקשות אלו דורש פנייה מוקדמת ככל האפשר. במידה והתשובה מתעכבת - נא לפנות אל רכזת המילואים, בצירוף מס' אישי.

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה שבעה ימים מתאריך קבלת החלטה, כלומר – עד 14 ימים טרם יום הגיוס. יש למלא את הטופס אצל רכזת המילואים במשרד דיקן הסטודנטים. דיון בבקשת הערעור, במידה והוגשה במועדה, יערך עד שבעה ימים טרם יום גיוס.

טפסים נדרשים

  • טופס בקשה (בצירוף חותמת המזכירות הרלוונטית) 
  • העתק צו קריאה 
  • מכתב אישי
  • מערכת שעות/לוח מבחנים – מומלץ.

את האישורים והטפסים בהגשת ולת"ם או בהגשת ערר על הולת"ם, יש לשלוח לכתובת מייל: moked_miluim@mail.idf.il
לאחר 24 שעות יש ליצור קשר לקבלת הטפסים עם מוקד המילואים: טלפון (רב קווי): 03-6553655, 6535*
פועל בין הימים א' - ה' בין השעות 08:00 - 19:00

See also: מילואים