מעורבות חברתית תמורת נ"ז- תשפ"א

 

חזון היחידה למעורבות חברתית הוא לעודד סטודנטיות וסטודנטים למעורבות חברתית ולפיתוח אחריות אזרחית. סטודנטים וסטודנטיות בתכנית יתנסו בעשייה חברתית ובתרומה לקהילה, תוך תהליכי לימוד ועיבוד החוויות האישיות מהפעילות, באמצעות ליווי אישי או קבוצתי. המשתתפים בתכנית יעמיקו את תודעתם החברתית ואת החשיבות של המשך היותם אזרחים פעילים ומשפיעים בחברה דמוקרטית גם בהמשך הדרך.

 

תכנית מעורבות חברתית תמורת נ"ז- נוהל תשפ"א

כללי:

  • האוניברסיטה העברית מעודדת ומקדמת תכניות מעורבות ועשייה חברתית, ופועלת להגברת המעורבות וההשפעה של סטודנטים ושל סגל האוניברסיטה על החברה בישראל. ארגוני המעורבות החברתית תמורת נ"ז מציעים תכניות מגוונות לפעילות ועשייה חברתית, עם מגוון רחב של אוכלוסיות יעד, המהוות צוהר להמשך פעילות חברתית ואזרחית עתידית של הסטודנטים.
  • בשנת הלימודים תשפ"א, סטודנטים לתואר בוגר יוכלו לקבל  זכאות לקורס בהיקף 2 נ"ז עבור פעילות חברתית בהיקף של לפחות 40 שעות באחד מן הארגונים המאושרים ע"י האוניברסיטה (קישור לרשימה בתחתית בעמוד), בכפוף להסכמה ותיאום מראש עם הארגון על תנאי ושעות הפעילות הנדרשות.
  • את קורס המעורבות החברתית (74142) ניתן להזין פעם אחת בתואר בלבד, והוא מהווה חלופה למחויבות של 2 נ"ז מתכנית אבני פינה (מכל תחום שהוא מתכנית "אבני פינה", לבחירת הסטודנט, הבאה לידי ביטוי דרך יתרת קורסי אבני הפינה אליהם הסטודנט נרשם במהלך לימודיו לתואר).
  • על הסטודנט/ית האחריות לוודא שנותרו לו מחויבויות אבני פינה לפני שמתחיל את תכנית המעורבות החברתית.
  • מבחינת תשלומי שכר הלימוד, לא ייתכנו ביטולי קורסי אבני פינה או קורסי מעורבות חברתית בדיעבד.

מבחינת ממוצע הציונים, קורס המעורבות החברתית הינו קורס בעל ציון מילולי (ה.פ- השתתפות פעילה), ואינו נכנס לחישוב הממוצע של סיום התואר.

  • קבלת 2 נ"ז בעבור שירות מילואים מהווה חלופה לקורס המעורבות החברתית, וניתן לקבל רק אחת משתי האפשרויות, ופעם אחת בתואר בלבד.
  • את השעות הנדרשות יש לבצע ולצבור בארגון אחד בלבד. לא ניתן לצבור שעות ע"י פעילות בשניים או יותר ארגונים שונים.
  • אין כפל תמורות- לא ניתן לקבל על אותה שעת פעילות גם מלגה וגם צבירה לנקודות הזכות.

      * סטודנטים שנדרשים ללמוד קורסים משני תחומים שונים, יצטרכו ללמוד לפחות קורס אחד בכל תחום בנוסף לפעילות החברתית (כל עוד שנדרש מהם ללמוד מעל 2 נ"ז באחד משני התחומים  או בשניהם).

מועדי הפעילות המזכה בשנת תשפ"א:

הפעילות תוכר לקבלת נקודות הזכות בשנת תשפ"א רק עבור פעילות בהיקף של ארבעים שעות ומעלה (שאינן כוללות שעות הכשרה ונסיעות), המתבצעת בחודשים אוקטובר 2020- ספטמבר 2021. הפעילות יכולה להתפרס לאורך כל התקופה, או בחלק ממנה, בהתאם לצרכי הארגונים והתכניות.

הקורס 74142 יוזן בשלושה מועדים שונים ואפשריים:

  • למסיימי שעות הפעילות הנדרשות עד תום חודש ינואר 2021- הקורס יוזן במהלך חודש מרץ 2021.
  • למסיימי שעות הפעילות הנדרשות עד תום חודש יוני 2021- הקורס יוזן במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2021.
  • למסיימי שעות הפעילות הנדרשות עד תום חודש ספטמבר 2021- הקורס יוזן בתום סמסטר א' של שנה"ל תשפ"ב.
  • שימו לב כי בתום חודש ספטמבר 2021 התכנית של שנת תשפ"א מסתיימת, וכי לא ניתן לשמור או לצבור שעות בין שנות לימוד שונות. סטודנט שלא יסיים את שעותיו הדרושות עד לתום חודש ספטמבר 2021, לא יוכל להשתמש באותן שעות בשנת הלימודים שלאחריה (תשפ"ב).

 

איך מזינים לי את הקורס?

כל ארגון יעביר ליחידה למעורבות חברתית בשלושה מועדים שונים (תום חודש פברואר 2021; תום חודש יוני 2021; תום חודש ספטמבר 2021) טבלה עם פרטי כל הסטודנטים שפועלים אצלו.

 אותם הסטודנטים שיופיעו ברשימות ככאלה שזכאים להזנת הקורס, יקבלו מהיחידה למעורבות חברתית דוא"ל בו הם מתבקשים לאשר את הזנת הקורס, ולאחר מכן הקורס יוזן למערכת האישית של הסטודנט.

איך מתחילים?

  • פונים לאנשי הקשר של הארגונים המופיעים ברשימת הארגונים, ומנסים למצוא ארגון בו תוכלו לפעול.
  • ברגע שסטודנט וארגון מחליטים שהסטודנט יתחיל לפעול בו במסגרת התכנית, על הסטודנט למלא את טופס הגוגל (google-form) שיקבל מהארגון. ההרשמה חשובה כדי שהסטודנט ייקלט ביחידה למעורבות חברתית כסטודנט פעיל בתכנית.

 

שאלות ותשובות

ש: האם אני יכול לקבל נ"ז עבור פעילות בארגון שהאוניברסיטה לא אישרה?

ת: לא. ניתן לקבל נקודות זכות רק עבור פעילות בארגונים שהאוניברסיטה אישרה.

 

ש: האם ניתן להוסיף ארגון לרשימת הארגונים המאושרים לפעילות?

ת: לא. ניתן לפנות ליחידה למעורבות חברתית בדוא"ל volunteering@savion.huji.ac.il על מנת לבחון אפשרות של כניסה לרשימת הארגונים בהם ניתן יהיה לפעול כחלק מהתכנית של שנה"ל תשפ"ב.

 

ש: האם קבלת נקודות הזכות עבור המעורבות החברתית כרוכה באיזשהו תשלום?

ת: כן. הזנת הקורס 74142 כרוכה בתשלום שכ"ל בהיקף של 2 נ"ז, ככל קורס אחר.

 

ש: האם ניתן לקבל את נקודות הזכות עוד בשנת תשפ"א, גם אם נשלחו ליחדה למעורבות חברתית לאחר יום 30.6.2021?

ת: לא. 30.6.2021 הינו המועד האחרון בו ניתן להעביר אישור על סיום הפעילות עבור קבלת נקודות הזכות עוד בשנה"ל תשפ"א.

 

ש: האם ניתן לפצל שעות בין ארגונים?

ת: לא. חובה לבצע את כל השעות הנדרשות רק בארגון אחד.

 

ש: למי אני פונה בשאלות או בעיות?

ת: לדוא"ל volunteering@savion.huji.ac.il – רכז תכנית המעורבות חברתית תמורת נ"ז, עידן טרגר. פנו בשמחה ובכל שאלה או בעיה!

 

ש: האם אפשר לקבל נקודות זכות גם עבור מילואים וגם עבור מעורבות חברתית?

ת: לא. ניתן לקבל 2 נ"ז פעם אחת בתואר בוגר בלבד. אם סטודנט כבר קיבל 2 נ"ז על אחת מהתכניות, הוא לא יכול לקבל שוב בתואר2 נ"ז על מעורבות חברתית ו/או על מילואים.

 

ש: למי מדווחים על שירות מילואים המזכה ב-2 נ"ז?

ת: טיפול בנושא נקודות זכות בעקבות שירות מילואים הינו אך ורק מול מזכירות הפקולטה בו לומד הסטודנט. פנייה ליחידה למעורבות חברתית הינה רק בעניין המעורבות החברתית.

 

ש: אני מקבלת מלגה על פעילות בארגון שברשימת הארגונים, האם אני יכולה לקבל עבור הפעילות גם זכאות לנקודות זכות?

ת: לא. הדבר היחידי שניתן לעשות במצב כזה הוא לשאול את הארגון האם יש אפשרות לעשות שעות נוספות עליהן לא תקבלי מלגה, כשרק על מינימום של 40 שעות נוספות, שעליהן לא מתקבלת כל תמורה אחרת, תוכלי לקבל זכאות לקורס המעורבות החברתית.

אם יהיה ארגון שיסכים להוריד 40 שעות משעות המלגה, ולהוריד לך משכר המלגה באופן יחסי את אותן 40 שעות, ואז אם אכן יהיו 40 שעות שאת לא מקבלת עליהן כלום, אזי שתוכלי להיות זכאית בעבורן לקורס המעורבות החברתית.