מעורבות חברתית תמורת נ"ז- תשפ"ב

 

מעורבות חברתית תמורת נ"ז- תשפ"ב

 

חזון היחידה למעורבות חברתית הוא לעודד סטודנטיות וסטודנטים למעורבות חברתית ולפיתוח אחריות אזרחית. סטודנטים וסטודנטיות בתכנית יתנסו בעשייה חברתית ובתרומה לקהילה, תוך תהליכי לימוד ועיבוד החוויות האישיות מהפעילות, באמצעות ליווי אישי או קבוצתי. המשתתפים בתכנית יעמיקו את תודעתם החברתית ואת החשיבות של המשך היותם אזרחים פעילים ומשפיעים בחברה דמוקרטית גם בהמשך הדרך.

 

תכנית מעורבות חברתית תמורת נ"ז- נוהל תשפ"ב

כללי:

 • האוניברסיטה העברית מעודדת ומקדמת תכניות מעורבות ועשייה חברתית, ופועלת להגברת המעורבות וההשפעה של סטודנטים ושל סגל האוניברסיטה על החברה בישראל. ארגוני המעורבות החברתית תמורת נ"ז מציעים תכניות מגוונות לפעילות ועשייה חברתית, עם מגוון רחב של אוכלוסיות יעד, המהוות צוהר להמשך פעילות חברתית ואזרחית עתידית של הסטודנטים.
 • בשנת הלימודים תשפ"ב, סטודנטים לתואר בוגר יוכלו לקבל  זכאות לקורס בהיקף 2 נ"ז עבור פעילות חברתית בהיקף של לפחות 40 שעות באחד מן הארגונים המאושרים ע"י האוניברסיטה (קישור לפורטל הארגונים כאן), בכפוף להסכמה ותיאום מראש עם הארגון על תנאי ושעות הפעילות הנדרשות.
 • את קורס המעורבות החברתית (74142) ניתן להזין פעם אחת בתואר בלבד, והוא מהווה חלופה למחויבות של 2 נ"ז מתכנית אבני פינה (מכל תחום שהוא מתכנית "אבני פינה", לבחירת הסטודנט, הבאה לידי ביטוי דרך יתרת קורסי אבני הפינה אליהם הסטודנט נרשם במהלך לימודיו לתואר).
 • על הסטודנט/ית האחריות לוודא שנותרו לו מחויבויות אבני פינה לפני שמתחיל את תכנית המעורבות החברתית.
 • מבחינת תשלומי שכר הלימוד, לא ייתכנו ביטולי קורסי אבני פינה או קורסי מעורבות חברתית בדיעבד.
 • הזנת קורס המעורבות החברתית - קורס 74142 כרוכה בתשלום שכ"ל בהיקף של 2 נ"ז, ככל קורס אחר.

 

מבחינת ממוצע הציונים, קורס המעורבות החברתית הינו קורס בעל ציון מילולי (ה.פ- השתתפות פעילה), ואינו נכנס לחישוב הממוצע של סיום התואר.

 • קבלת 2 נ"ז בעבור שירות מילואים מהווה חלופה לקורס המעורבות החברתית, וניתן לקבל רק אחת משתי האפשרויות, ופעם אחת בתואר בלבד.
 • את השעות הנדרשות יש לבצע ולצבור בארגון אחד בלבד. לא ניתן לצבור שעות ע"י פעילות בשניים או יותר ארגונים שונים.
 • אין כפל תמורות- לא ניתן לקבל על אותה שעת פעילות גם מלגה וגם צבירה לנקודות הזכות.

      * סטודנטים שנדרשים ללמוד קורסי אבן פינה משני תחומים שונים, יצטרכו ללמוד לפחות קורס אחד בכל תחום בנוסף לפעילות החברתית (כל עוד שנדרש מהם ללמוד מעל 2 נ"ז באחד משני התחומים  או בשניהם).

מועדי הפעילות המזכה בשנת תשפ"ב:

הפעילות תוכר לקבלת נקודות הזכות בשנת תשפ"ב רק עבור פעילות בהיקף של ארבעים שעות ומעלה (שאינן כוללות שעות הכשרה ונסיעות), המתבצעת בחודשים אוקטובר 2021- ספטמבר 2022. הפעילות יכולה להתפרס לאורך כל התקופה, או בחלק ממנה, בהתאם לצרכי הארגונים והתכניות.

 

הקורס 74142 יוזן בשלושה מועדים שונים ואפשריים:

 • למסיימי שעות הפעילות הנדרשות עד תום חודש ינואר 2022- הקורס יוזן במהלך חודש מרץ 2022.
 • למסיימי שעות הפעילות הנדרשות עד תום חודש יוני 2022- הקורס יוזן במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2022.
 • למסיימי שעות הפעילות הנדרשות עד תום חודש ספטמבר 2022- הקורס יוזן בתום סמסטר א' של שנה"ל תשפ"ג.
 • שימו לב כי בתום חודש ספטמבר 2022 התכנית של שנת תשפ"ב מסתיימת, וכי לא ניתן לשמור או לצבור שעות בין שנות לימוד שונות. סטודנט שלא יסיים את שעותיו הדרושות עד לתום חודש ספטמבר 2022, לא יוכל להשתמש באותן שעות בשנת הלימודים שלאחריה (תשפ"ג).

 

איך מזינים לי את הקורס?

על הסטודנטים להכנס לפורטל הארגונים החדש כאן:  פורטל הארגונים

ולבחור את הארגון בו ירצו לפעול.

לאחר מכן כל ארגון יאשר במערכת התוכנית את פעילות הסטודנט ויזין את כמות שעות הפעילות בשלושה מועדים שונים (תום חודש פברואר 2022; תום חודש יוני 2022; תום חודש ספטמבר 2022).

 אותם הסטודנטים שידווח עבורם 40 שעות פעילות ומעלה, יקבלו מהיחידה למעורבות חברתית דוא"ל בו הם מתבקשים לאשר את הזנת הקורס, ולאחר מכן הקורס יוזן למערכת האישית של הסטודנט על ידי מחלקת אבני פינה.

איך מתחילים?

 • נכנסים לפורטל הארגונים כאן :  פורטל הארגונים
 • פונים לארגונים הרלוונטים דרך המערכת, ומתאמים עם הארגון בו תוכלו לפעול.
 • ברגע שסטודנט וארגון מחליטים שהסטודנט יתחיל לפעול בו במסגרת התכנית, הארגון יאשר את פעילות הסטודנט במערכת תחתיו (יסמן את הסטודנט כ"פעיל") ושם גם ימלא את מספר שעות הפעילות של הסטודנט.
  חשוב לוודא שהארגון הרלוונטי מדווח שהסטודנט\ית "פעיל" במערכת כדי שהסטודנט\ית יכנסו לרשימות היחידה למעורבות חברתית.

 

שאלות ותשובות

ש: האם אני יכול לקבל נ"ז עבור פעילות בארגון שהאוניברסיטה לא אישרה?

ת: לא. ניתן לקבל נקודות זכות רק עבור פעילות בארגונים שהאוניברסיטה אישרה.

 

ש: האם ניתן להוסיף ארגון לרשימת הארגונים המאושרים לפעילות?

ת: לא. ניתן לפנות ליחידה למעורבות חברתית בדוא"ל volunteering@savion.huji.ac.il על מנת לבחון אפשרות של כניסה לרשימת הארגונים בהם ניתן יהיה לפעול כחלק מהתכנית של שנה"ל תשפ"ג.

 

ש: האם קבלת נקודות הזכות עבור המעורבות החברתית כרוכה באיזשהו תשלום?

ת: כן. הזנת הקורס 74142 כרוכה בתשלום שכ"ל בהיקף של 2 נ"ז, ככל קורס אחר.

 

ש: האם ניתן לקבל את נקודות הזכות עוד בשנת תשפ"ב, גם אם דווח ליחידה למעורבות חברתית לאחר יום 30.6.2022?

ת: לא. 30.6.2022 הינו המועד האחרון בו הארגונים יוכלו לדווח את מספר שעות פעילות הסטודנט, עבור קבלת נקודות הזכות עוד בשנה"ל תשפ"ב.

 

ש: האם ניתן לפצל שעות בין ארגונים?

ת: לא. חובה לבצע את כל השעות הנדרשות רק בארגון אחד.

 

ש: למי אני פונה בשאלות או בעיות?

ת: לדוא"ל volunteering@savion.huji.ac.il – רכז תכנית המעורבות חברתית תמורת נ"ז, עידן טרגר. פנו בשמחה ובכל שאלה או בעיה!

 

ש: האם אפשר לקבל נקודות זכות גם עבור מילואים וגם עבור מעורבות חברתית?

ת: לא. ניתן לקבל 2 נ"ז פעם אחת בתואר בוגר בלבד. אם סטודנט כבר קיבל 2 נ"ז על אחת מהתכניות, הוא לא יכול לקבל שוב בתואר 2  נ"ז על מעורבות חברתית ו/או על מילואים.

 

ש: למי מדווחים על שירות מילואים המזכה ב-2 נ"ז?

ת: טיפול בנושא נקודות זכות בעקבות שירות מילואים הינו אך ורק מול מזכירות הפקולטה בו לומד הסטודנט. פנייה ליחידה למעורבות חברתית הינה רק בעניין המעורבות החברתית.

 

ש: אני מקבלת מלגה על פעילות בארגון שברשימת הארגונים, האם אני יכולה לקבל עבור הפעילות גם זכאות לנקודות זכות?

ת: לא. לא ניתן לקבל על אותה פעילות גם מלגה וגם נ"ז. ניתן לבחון עם הארגון האם ניתן להפחית את גובה המלגה (בסכום השווה ערך ל40 שעות) ובמקום השעות שהופחתו להעניק נקודות זכות או לחילופין להגדיל את מכסת שעות המעורבות בארגון ב40 שעות ובעבורן לקבל נקודות

 

ש: אני עובד\ת בשכר בארגון שנמצא בפורטל הארגונים, האם אני יכול\ה לקבל בנוסף הכרה במסגרת הארגון על מעורבות תמורת נ"ז?

ת: לא. לא ניתן לקבל הכרה על מעורבות תמורת נז בארגון בו הסטודנט מועסק בשכר

 

קישור לפורטל הארגונים:    פורטל הארגונים

 

במידה ואין ברשותכם משתמש למערכות האוניברסיטה, ניתן לצפות בקטלוג הארגונים כאן: קטלוג הארגונים

כניסת ארגונים