מעגל סטודנטיות וסטודנטים יוצרים דיאלוג

חזון

התקופה הסטודנטיאלית הנה זמן ראוי להכרות, דיאלוג, ליבון קשיים וחיפוש חלופות בונות חברה צודקת יותר ושסועה פחות,  בין  שתי קבוצות שכמעט לא נפגשות עד בואן לאוניברסיטה הקבוצה היהודית והקבוצה הערבית.

כבוגרי אוניברסיטה, הסטודנטים של היום, ישתלבו מחר בתפקידי מפתח משמעותיים וינהיגו את החברה הישראלית. רגע לפני צאתם לדרכם, ראוי שיעצרו, יתבוננו, יפגשו וישוחחו זה עם זה כדי שייקחו כצידה תובנות ויכולות העולות מתוך מפגשים של דיאלוג עם עמיתים ובהמשך יחד עם עמיתיהם החדשים במקומות עבודה, התנדבות, פעילות יחפשו דרך חדשה וטובה יותר לחברה הישראלית.

דרכי פעולה

לתוכנית יבחרו 14 סטודנטיות וסטודנטים – מחציתם יהודיות ויהודים ומחציתם ערביות וערבים – אשר יתבקשו להשתתף ב:

  • לימוד אישי-חברתי חוויתי של סוגיות בקונפליקט בחברה הישראלית
  • ימי עיון וטקסים

את הקבוצה ילוו שני רכזות ערביה ויהודיה.

תגמול

היקף הפעילות הנדרשת כ 85 שעות שנתיות בתמורה תינתן מלגה של 2,500 ₪ שתועבר לחשבון הסטודנט באוניברסיטה בשתי פעימות: בחופשת הסמסטר ובתום שנת הלימודים.

הרשמה לתוכנית

  • המעוניינות ומעוניינים ישלחו קורות חיים ומכתב נלווה המסביר את בקשת ההשתתפות למייל המצורף מטה
  • רק פניות מתאימות תענינה
  • המועמדות ומועמדים יוזמנו לראיון קבוצתי ולראיון אישי במהלך חודש ספטמבר

כתובת למשלוח שאלות, פניות: sociali@savion.huji.ac.il